Continuous glucose monitoring (CGM) shows great promise in vulnerable populations, according to the speakers at Saturday morning’s ADA Diabetes Care Symposium—Using Continuous Glucose Monitoring and Smart Devices to Control Glucose when It Matters Most.
 
The speakers also agreed that Therese is a
...
It’s been a decade since U.S. and European regulatory agencies began requiring cardiovascular outcomes assessment as an extension of all clinical trials involving diabetes medications. The requirement has added significant cost and burden to registration programs, and some researchers and
...
This is a great meeting in Orlando, Florida, with 16 000 helath care professionals from around the world during 5 days with the latest news in science, clinical and education. It is the largest diabetes meeting in the world and colleagues from more than 100 countries. 
 
There will be more than 3 000
...
Fotundersökning vid diabetes
 
NATIONELLT VÅRDPROGRAM FÖR PREVENTION AV FOTKOMPLIKATIONER VID T1 och T2 DIABETES
Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes.
 
Denna skrift beskriver hur en fotundersökning vid diabetes årligen ska utföras.
 
På uppdrag av
...
Detection of euglycemic diabetic ketoacidosis could be a challenge for physicians since this condition can mask an underlying diabetic ketoacidosis.
 
Using the database of Therapeutic Goods Administration (TGA) of the Australian Government Department of Health, the authors of “SGLT2
...
Den traditionella strategin för personer med typ 1-diabetes som ska genomföra långvarig fysisk aktivitet är att sänka insulindoserna kraftigt inför starten. En nyare strategi är att istället kontinuerligt under aktivitetens gång inta mer kolhydrater, och att balansera detta med lämplig dos
...
Insulin production falls steadily for seven years in people with type 1 diabetes but then stabilises, researchers have said.
 
A team from the University of Exeter Medical School said they believe insulin levels decline by about 50% every year for a total of seven years after diagnosis. But after that
...
Kommentar till DiabetologNytt från Peter M Nilsson 9/6 2018

European Society of Hypertension (ESH) presenterade idag, tillsammans med European Society of Cardiology (ESC) nya, uppdaterade och reviderade europeiska guidelines för diagnostik, behandling och uppföljning av hypertoni – en stor...

Non-alcohol fatty liver disease (NAFLD) är relaterad till insulinresistens och typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom. Hörnstenen i behandlingen av NAFLD är viktminskning och ökad fysisk aktivitet för förbättrad insulinkänslighet (1).

Även om energiintagsrestriktion är den primära behandlingen är det

...
Lex Maria: Blodsockernivå kontrollerades inte vid operation
Pressmeddelande   Västerbottens läns landsting
 
Blodsockret hos en diabetespatient blev mycket lågt efter en operation.
Den unga patienten hade svårreglerad diabetes och skulle genomgå en mindre operation på ett av länets sjukhus.
 
På grund av sin
...
Juninumret av DiabetologNytt kan nu läsas digitalt
 
Är du medlem i SFD så får du tidningen om 8-10 dagar med posten.
Tidningen trycks av tryckeri som drivs av miljövänlig vindkraft
och pappret är Svenen-märkt
 
Till vänster överst finns klickbar version som pdf
Klicka
...
Rapport till DiabetologNytt från
Prof Johan Jendle, ÖL, Örebro Universitetssjukhus
ST-läk Ali Sharif, Ögonkliniken, Centralsjukhuset Karlstad
ÖL Karl-Johan Hellgren, MD, Centralsjukhuset Karlstad
 
Den europeiska diabetesföreningen EASD ordnar ett årligt möte om ögonkomplikationer genom EASD eye complication
...
Press release
 
Långsiktig viktuppgång kan i vissa fall förklaras av nedsatt förmåga att omsätta fett, visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i den ansedda tidskriften Cell Metabolism. Känsliga individer kan behöva mer intensiva livsstilsförändringar för att undvika övervikt och typ
...
Svenska Läkaresällskapet
Press release
 
Preventiva insatser är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling och ett av de sex områden som Svenska Läkaresällskapet lyfter i sitt nya idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård. Hör Anna Kiessling om vikten av preventiva insatser och läkarkårens ansvar för
...
Research finds brain differences tied to hypoglycemia unawareness. A small UK study in Diabetologia showed that men with type 1 diabetes and hypoglycemia unawareness had significantly less brain activity in regions associated with memory and emotional experience, an indication of their inability to
...
Among overweight or obese patients with prediabetes or type 2 diabetes, those who ate 12 eggs/week or more (high-egg diet) had similar blood levels of cardiovascular disease markers as those who ate fewer than 2 eggs/week (low-egg diet) in a year-long study.
 
"These findings suggest that it is safe for
...
International Centre for Parliamentary Studies arrangerade 2018-05-16 ett möte i Brussel för att diskutera Diabetes i Europa. Representanter för alla medlemsländer var inbjudna liksom en del representanter för industrin. Totala antalet deltagare var ca 40 personer. Från Sverige var vi två,
...
Två högintressanta artiklar har nyligen publicerats angående behandling med metformin under graviditet.
 
En norsk metaanalys av två randomiserade studier (1) av metformin eller placebo vid PCOS visar, att de barn som exponerats för metformin är större och har högre förekomst av övervikt vid fyra års
...
Föredrag av Gustaf Christoffersson om hur man kan hindra immunförsvaret från att attackera de insulinproducerande cellerna vid typ 1-diabetes.
 
Gustaf Christoffersson, som forskar om diabetes typ 1, får Gustafssonpriset till unga forskare vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och Uppsala universitet.
...
De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Det har nu gått fyra år sedan organisationerna presenterade sina gemensamt prioriterade frågor. En del har hänt men mycket återstår att göra.
 
Handlingsplanen lyfter tre
...
 
har fått en vädjan från en mamma till en flicka med typ 1 diabetes att sprida information om en pågående namninsamling vars syfte är att Barndiabetesfonden skall bli förmånstagare hos Postkodlotteriet.
 
Namninsamlingen har på drygt 3 veckor samlat in 9781 underskrifter,
...
5 åtgärder som gör att du lever 14 år längre
 
Forskare vid Harvard har analyserat 34 års data från 78 865 kvinnor samt 27 års data från 44 354 män. Samtliga hade deltagit i två av varandra oberoende studier, Nurses´Health Study respektive Health Professionals Follow-up Study.
 
Forskarna analyserade hur fem
...
Alternativa fakta är inget alternativ
Referat och reflektioner från ett Swedish Nutrition Foundation-seminarium
om samverkan för kunskap om mat och hälsa
 
Swedish Nutrition Foundation (SNF) anordnade den 26 april 2018 ett seminarium i Lund om hur samverkan mellan olika aktörer inom utbildning,
...
Press release
NY SMARTARE VERSION AV CONTOUR®DIABETES-APPEN MED NYA FUNKTIONER FÖR
BÄTTRE EGENVÅRD AV DIABETES
 
Ascensia Diabetes Care lanserat idag uppgraderad versionen av CONTOUR®DIABETES-appen i Sverige.
 
Appen innehåller den nya funktionen Mina mönster, som på ett intelligentare sätt analyserar
...
Mean country A1C levels not tied to glycemic performance, study shows
 
UK researchers found that pediatric diabetes centers with greater glycemic variation across a country had higher A1C levels, suggesting that mean A1C levels within an entire country do not provide an accurate summary of the
...