EASD Barcelona dag 0

Välkomna till årets direktrapporter från EASD i Barcelona. För mig är det trettisjätte EASD-resan och tjugotredje online-rapporten och jag skall säga det direkt: Det har sällan varit så spännande att rapportera förutom då det minnesvärda mötet 1998 här i Barcelona då Robert Turner redovisade UKPDS, väl medveten om vad den betydde. För några år sedan lunkade det mest på med lite nya insuliner, hur bra de nya läkemedlen kunde sänka blodglukos och om metformin kunde användas vid nedsatt njurfunktion. Så ändrades allt 17 september 2015, klockan 16.15. Scenen var EASD i Stockholm och EMPA-REG slog ner som en bomb hos diabetologer och kardiologer. Det går att rädda liv med glukossänkande behandling och rätt snart visades att SGLT2-hämmare också kunde förebygga njurskada och förebygga hjärtsvikt. Ny energi i hela området behandling av diabetes typ 2. Måndagen på EASD är nu sedan flera år tillbaka vikt åt sessioner organiserade och bekostade av läkemedelsindustrin vilket ger en bra inblick i vad som kommer att satsas på och att höra översikter av, rätt gissat, de absoluta topparna på respektive område, Nauck, Zinman, Buse et al alltså. Det är lite problematiskt för en rapportör att skriva om företagssessioner eftersom allt pågår samtidigt och det skulle ge fel budskap om jag bara skrev om ett par företag som av naturliga skäl fokuserar på sina egna produkter. Jag går en liten medelväg och börjar med att konstatera att hjärtsvikt är ett hett ämne just nu och nu plockar jag lite från flera sessioner och tar chansen att skriva om ett ord som jag använt mycket sista tiden nämligen

GLUKOSBRISTMETABOLISM

Vad gör SGLT2-hämning med metabolismen? Jo den ger glukosbristmetabolism, av andra kallat svältmetabolism men jag föredrar ovanstående. Så vad är det? SGLT2-hämning är unik bland glukossänkare, det är det enda medel som eliminerar glukos ur kroppen, alla andra omfördelar. Reaktionen blir ökad glukoneogenes, sänkt insulin (trots sänkt plasmaglukos) och höjt glukagon, ökad fettnedbrytning och ökad produktion av acetoacetat och beta-OH-butyrat (artistnamn ”ketoner”). Allt det vet vi. Vi vet också att ketoner ger energitillskott till hjärtat utan att minska FFA- eller glukosoxidering och någon säger att det är extra effektivt vid hjärtsvikt. Det kan vara nyckeln till de remarkabla effekterna på hjärtsvikt hos alla testade glifloziner. Nielsen et al har också nyligen visat att infusion av beta-OH-butyrat akut ökade EF hos patienter med hjärtsvikt. Jag hörde en kardiolog idag säga att SGLT2-hämmare är inte primärt ett diabetesmedel, det är ett medel att förebygga och behandla hjärtsvikt. OK vi är inte riktigt där än men på god väg. Jag slutar idag med ett citat från en av dagens kardiologer: Om jag stöter på en patient med diabetes som haft hjärtinfarkt och inte blivit erbjuden behandling enligt de nya riktlinjerna så vill jag ringa polisen, det är ett brott!

Lite uppvärmning alltså, imorgon drar det igång på allvar, det kommer att bli spännande!

Anders Frid