Professor Juleen Zierath vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet tilldelas Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för sina viktiga upptäckter inom metabolism och diabetes. 

– Jubileumspriset är ett av Svenska Läkaresällskapets främsta priser så det är en stor glädje att i år belöna Juleen Zierath för hennes banbrytande translationella diabetsforskning, säger Ola Winqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning samt en av årets prisdomare. Hennes studier har lett till ny och viktig kunskap som kan förbättra hälsan för många människor som lever med diabetes.

Prismotivering: ”Juleen Zierath verkar translationellt för att förstå mekanismer bakom insulinresistens och träningsinducerad lipometabolism. Hennes fynd visar på basala epigenetiska regleringsmekanismer som påverkas av vår inneboende klocka, circadiska rytm. Studierna visar att träning måste koordineras med den individuella kroppsklockan för att vara effektiv. Fynden kommer att påverka hur vi lägger upp träning, rehabilitering och hur kost och motion kan förbättra insulinresistens hos diabetiker”.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019. Pristagaren belönas med 150 000 kronor samt SLS sekelmedalj i silver.

Årets prisdomare
Lena Claesson-Welsh, professor, Uppsala universitet, Ola Winqvist, professor, Karolinska Institutet, Sandra Kleinau, professor, Uppsala universitet samt Jenny Nyström, professor, Göteborgs universitet.

Om Juleen Zierath
Juleen Zierath är född 1961 i Milwaukee, Wisconsin, USA och är både svensk och amerikansk medborgare. Hon är professor i klinisk integrativ fysiologi vid Karolinska Institutet sedan 2001 och var tidigare verksam bl.a. vid Harvard Medical School i Boston. 

Läs mer https://medarbetare.ki.se/people/julzie

Om Jubileumspriset
Svenska Läkaresällskapet har delat ut Jubileumspriset sedan 1858. Priset har till ändamål att belöna värdefulla, av svenska medborgare författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet.

Läs om tidigare års pristagare 
https://www.sls.se/vetenskap/sls-priser/jubielumspriset/

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Press release

Svenska Läkaresällskapet

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt