Brittiska forskare konstaterar att en kopp kaffe aktiverar brunt fett. Det är en bra nyhet då det bruna fettet, till skillnad från det vita, fungerar som ett värmekraftverk i kroppen, överskottsenergi omvandlas till värme. Det vita fettet lagrar energi som fettdepåer i kroppen.

- Vi vet att om det bruna fettet aktiveras förbättras kontrollen av blodsocker, blodfetternas fettnivåer blir bättre och de extra kalorier som förbränns leder till en viktminskning. Problemet är att ingen hittills har hittat ett acceptabelt sätt att stimulera aktiviteten hos människor, säger professor Michael Symonds vid School of Medicine, universitetet i Nottingham.


Nu menar de brittiska forskarna att de kanske har hittat en ledtråd till hur det bruna fettet ska aktiveras – någon beståndsdel som finns i vanligt kaffe.Också vuxna har brunt fett


Tills för ungefär tio år sedan trodde man att vuxna individer inte har något brunt fett i kroppen, att det försvinner när vi blir äldre, att bara spädbarn och små gnagare som går i vinteride för att klara kylan har brunt fett. 
Nya sätt att undersöka förekomsten av brunt fett har dock visat att också många vuxna har brunt fett men i mycket små mängder, framför allt lokaliserat till nacken.


För tio år sedan publicerade forskare vid Joslin Diabetes Center, Boston, resultat som visade att även vuxna har brunt fett och idéen om att hitta metoder för att aktivera fettet föddes. Det är sedan dess känt att det aktiveras mer utomhus när det är kallt.


- Om vi kunde öka mängden brunt fett eller aktivera det vore det ett effektivt sätt att bekämpa övervikt, kommenterade då Aaron Cypess på Joslin Diabetes Center fynden.Gasar på ämnesomsättningen


Forskarna på centret har också utarbetat metoder som omvandlar det vanliga vita fettceller till bruna på möss. Även diabetesforskarna på Lunds universitets Diabetescenter har visat att en genmodifierad mus med mycket brunt fett inte blir fet oavsett hur mycket den äter (se länk nedan).


I en undersökning utförd i Holland där 24 unga friska män deltog var tio normalviktiga, 14 överviktiga eller feta. Alla utom en hade bruna fettceller som aktiverades när de vistades i en 16-gradig miljö. Höjdes temperaturen till 22 grader upphörde aktiviteten.
Forskarna kunde också visa att det var skillnad på normal- och överviktiga. Inte oväntat var det bruna fettet mer aktivt hos de normalviktiga.


”Det bruna fettet gasar på de normalviktigas ämnesomsättning, de blir inte lika lätt tjocka”, lyder forskarnas slutsats.Fördelen som blev en hälsofara


I en ledarkommentar i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine, beskriver Francesco Celi, professor i endokrinologi i Bethesda, USA, ett evolutionärt perspektiv på dagens omfattande problem med fetma.


”Utvecklingen har gynnat individer som har haft förmågan att i goda tider, när tillgången på bytesdjur och annan föda var god, kunna spara överskottsenergin i form av fett. När nöden kom hade de en fördel, en energireserv (vita fettceller) att ta av”.


”Dagens obegränsade tillgång till mat är inte det normala tillståndet. Det som tidigare var en fördel har idag blivit en hälsofara” skriver Francesco Celi.


Det är de här egenskaperna, anti-fetmafunktionen, som gör det bruna fettet intressant. Forskarna tänker sig i första hand inte att utveckla läkemedel som aktiverar det bruna fettet utan att hitta födoämnen som fungerar på det sättet. Till exempel något i kaffet.Första studien på människor


Forskarna i Nottingham, som i Scientific Reports publicerat sina observationer om kaffe och brunt fett, började arbetet med stamcellsproducerade fettceller. När de utsattes för koffein ökade aktiviteten i de bruna fettcellerna.


Nästa steg var att undersöka effekten på en liten grupp friska försökspersoner genom att helt enkelt med ett känsligt instrument mäta förändringar i värme i nackregionen före och efter att de hade druckit kaffe eller vanligt vatten. Resultatet visade att kaffedrickandet, men inte vattenintaget, innebar en säkerställt ökad temperatur i nackregionen jämfört med kroppens yttertemperatur.


- Detta är den första studien på människor som visar att någonting så enkelt som en kopp kaffe har en direkt effekt på det bruna fettets funktion, menar Michael Symonds i ett pressmeddelande från universitetet, i Nottingham.


- Kanske kan aktivering av brunt fett bli en del av lösningen med den globala fettepidemin, tillägger han.Vilken är den komponent som verkar


Forskargruppen arbetar nu med att säkerställa om det är just koffein som är en av ingredienserna som stimulerar det bruna fettet, om det gör det ensamt eller i kombination med något annat ämne eller om och vilka komponenter som är verksamma.
I en kommentar på Science Dailys hemsida menar Caroline Apovian, fetmaexpert vid Bostons universitet, att det finns tveksamheter kring Nottinghamforskarnas resultat och slutsatser. Den viktigaste är att den teknik de använt inte är en beprövad metod för att mäta aktiviteten i brunt fett.Länk till undersökningen som är publicerad i Scientifc Reports:


Caffeine exposure induces browning features in adipose tissue in vitro and in vivo

https://www.nature.com/articles/s41598-019-45540-1

Ovan artikeln som pdf i sin helhet

Abstract

Brown adipose tissue (BAT) is able to rapidly generate heat and metabolise macronutrients, such as glucose and lipids, through activation of mitochondrial uncoupling protein 1 (UCP1). Diet can modulate UCP1 function but the capacity of individual nutrients to promote the abundance and activity of UCP1 is not well established. Caffeine consumption has been associated with loss of body weight and increased energy expenditure, but whether it can activate UCP1 is unknown. This study examined the effect of caffeine on BAT thermogenesis in vitro and in vivo. Stem cell-derived adipocytes exposed to caffeine (1 mM) showed increased UCP1 protein abundance and cell metabolism with enhanced oxygen consumption and proton leak. These functional responses were associated with browning-like structural changes in mitochondrial and lipid droplet content. Caffeine also increased peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha expression and mitochondrial biogenesis, together with a number of BAT selective and beige gene markers. In vivo, drinking coffee (but not water) stimulated the temperature of the supraclavicular region, which co-locates to the main region of BAT in adult humans, and is indicative of thermogenesis. Taken together, these results demonstrate that caffeine can promote BAT function at thermoneutrality and may have the potential to be used therapeutically in adult humans.
Länk till texten om musen som inte blir fet
:

Musen som inte kan bli fet


https://www.diabetesportalen.lu.se/article/musen-som-inte-kan-bli-fet

Text: Tord Ajanki www.diabetesportalen.se

Publiceras med tillstånd från www och författae

 

Nyhetsinfo

www red DiabetolohgNytt