Nytt nr av DiabetologNytt                                                                                                        senaste nytt från klinik, forskning och utveckling

Gå in enklast på nedan www, klicka på länken

https://dagensdiabetes.se/ så kan du ladda ned tidningen digitalt som pdf utan lösenord, eller gå in på dagensdiabetes.se, uppe till vänster, finns bild på framsidan av tidningen. Klicka där, så laddas nästa nr ned som pdf

Tidningen skickas ut med posten om 7-10 dagar till medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi (SFD)

Ur innehållet

 • Ordföranden har ordet
 • Redaktörspalten
 • NDR-nytt
 • Medicinsk diabetes kommentar
 • Internationellt möte diabetesfot komplikation Diabetesporträtt Bo Ahren
 • Långtidseffekt Libre 3,5 år T1DM
 • Internationellt möte diabetesgraviditet
 • Sett & Hört
 • Rapport från amerikanska diabetesmötet ADA
 • Rapport internationellt kost- och nutritionsmöte
 • Insändare kritik BMJ artikel HbA1c barn-unga
 • Kvalitetsmått HbA1c - "Sverige är bäst"
 • Program Vårdiabetesmötet 11–13/3 Uppsala
 • Res med SFD
 • Kongresskalender 2019–2020

God läsning!

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt