Diabetesspråk ett reflektionsunderlag
För att förbättra kommunikationen om och med personer med diabetes
 
Ligger överst på www.dagensdiabetes.se uppe till höger
klickbar pdf 11 sidor, tänkt att användas i diabetesteam, på vårdcentral, diabetesmott sjkhusdiab mott
 
För reflektion i grupp, "bikupor" om
...
New data from landmark CVD-REAL study of patients with type-2 diabetes confirms CV benefits associated with SGLT-2 inhibitors
 
Press release Astra Zeneca
 
Real-world evidence study of more than 400,000 patients with type-2 diabetes, 74% of whom did not have a history of established cardiovascular
...
Årets Kliniska Avhandling 2017
Mottagare Sofie Persson, Lunds Universitet
 
 
Pris Diplom + 20000 SEK
 
Sponsor
Svensk Förening för Diabetologi SFD
 
Motivering
Med sitt nydanande och djupgående avhandlingsarbete av hög kvalitet belyser Sofie Persson, på ett inte tidigare visat sätt, långsiktiga
...
Pris Årets Kvalitetsarbete Diabetes
 
KK Diabetes, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Sjukhuset, Göteborg
 
Pris
Diplom + 30000 SEK
 
Sponsor
Boehringer-Ingelheim
 
Motivering
KK-kliniken på Östra SU Göteborg har genom att integrera kompetens, teknik och engagemang på sin mottagning för gravida
...
Sveriges bästa diabetesteam finns på Adolfsbergs vårdcentral
Pressmeddelande   
 
Sveriges bästa diabetesteam inom primärvård finns på Adolfsbergs vårdcentral. Den prestigefyllda utmärkelsen delades ut vid Svensk Förening för Diabetologis årsmöte under torsdagskvällen 8/3
 
Utmärkelsen delas årligen ut till en
...
Short-term efficacy and safety of SGLT2 inhibitors have been well established, but what happens with long-lasting use of these medications?
 
As they are the newest medication class on market for treatment of diabetes, SGLT-2 inhibitors’ influence on both cardiovascular and non-cardiovascular health
...
Nybildad nationell grupp för endokrina sjukdomar och diabetologi, kallas Nationellt programområdet för endokrinologi
 
Gruppens ledamöter fastställdes av SKL för en dryg vecka sedan och består av en representant per region. Sverige representeras av 6 olika regioner.
 
Det blir norra regionens
...
Press release KS
 
An Integrated Understanding of the Rapid Metabolic Benefits of a Carbohydrate-Restricted Diet on Hepatic Steatosis in Humans
 
Adil Mardinoglu, Hao Wu, EliasBjornson, Cheng Zhang, Antti Hakkarainen, Sari M.Räsänen, Sunjae Lee, Rosellina M.Mancina, Mattias Bergentall, Kirsi
...
BDD Bättre Diabetes Diagnos
 
Studiens analysbatteri är nu klinisk rutin och kunskapen om olika diabetessjukdomar har ökat
 
Annelie Carlsson, docent, överläkare, Lunds universitet; Skånes universitetssjukhus (koordinator)
Gun Forsander, adj professor, överläkare, Sahlgrenska akademin; Sahlgrenska
...
Pressmeddelande Karolinska
 
Kroppens ”sockertermostat” identifierad
Det är de Langerhanska öarna i bukspottkörteln som har det övergripande ansvaret för regleringen av våra blodsockervärden. Det rapporterar forskare vid bland annat Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Cell
...
Tidigare benämnd grad av retinopati
Ny benämning av grad av retinopati
Kommentar
 
Generellt gäller att 
Makulaödem ska dokumenteras om det förekommer
 
Tidigare benämnd grad av retinopati
Simplex
Ny benämning av grad av retinopati
Mild
Kommentar
Enbart mikroaneurysm
 
Tidigare benämnd grad av retinopati
Simplex
Ny
...
Genom att undersöka ögats hornhinna med ett specialmikroskop kan det bli möjligt att på tio minuter ställa diagnos om en person med typ 2-diabetes har fått nervskador. Det visar en studie från Umeå universitet, bland diabetespatienter i Skellefteå.
 
– Även om det för närvarande inte finns någon
...
NYHETER Läkartidningen 180302
Katrin Trysell www.lakartidningen.se skriver
 
Svenska forskare vill se ny klassificering av diabetes hos vuxna
 
Dela in diabetes som debuterar i vuxen ålder i fem olika subtyper för att bättre kunna skräddarsy behandling. Det föreslår svenska och finska forskare bakom en ny studie i
...
Variables associated with HbA1c and weight reductions when adding liraglutide to multiple daily insulin injections in persons with type 2 diabetes (MDI Liraglutide trial 3)
Sofia Dahlqvist1, Elsa Ahlén1,2,3, Karin Filipsson4,5, Thomas Gustafsson6, Irl B Hirsch7, Jaakko Tuomilehto8,9,10, Henrik
...
Mortality trends and cause of death in patients with new-onset type 2 diabetes and controls: A 24-year follow-up prospective cohort study
Andersson T, Hjerpe P, Carlsson AC, Pivodic A, Wändell P, Manhem K, Bengtsson Boström K
 
Diabetes Research and Clinical Practice
Volume 138, April 2018, Pages
...
Läkemedel för spädbarnsdiabetes får tummen upp
 
Ett första läkemedel för behandling av mycket små barn med diabetes rekommenderas godkännande av CHMP.
 
Så kallad neonatal diabetes, diagnosticerad under barnets sex första levnadsmånader, är mycket ovanligt. Tillståndet med höga blodsockernivåer med risk
...
Unga mår dubbelt så dåligt
100-procentig ökning av psykisk ohälsa på 10 år

Mellan åren 2006 och 2016 ökade den psykiska ohälsan med 100 procent bland pojkar och flickor 18- 24 år. Det visar en helt färsk rapport från Socialstyrelsen. Bland unga vuxna är den psykiska ohälsan markant högre bland
...
DIABETESSPRÅK 2018
– ETT REFLEKTIONSUNDERLAG
 
För att förbättra kommunikationen om och med personer med diabetes
 
BAKGRUND
Diabetes är en livslång sjukdom för en halv miljon svenskar. Den kan minska såväl livslängd som livskvalitet. Den kräver daglig egenvård 24/7. Generellt lever personer med diabetes
...
"Yttrande NT-rådet
18-02-09
 
Häso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
 
NT-rådets yttrande till landstingen gällande insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes
 
NT-rådet rekommenderar landstingen
- att avvakta med att introducera insulinpumpar av typen hybridpumpar tills tillräckligt
...
March 2018, Volume 61, Issue 3, pp 599–606 Diabetologia
 
Short-term progression of cardiometabolic risk factors in relation to age at type 2 diabetes diagnosis: a longitudinal observational study of 100,606 individuals from the Swedish National Diabetes Register
 
Andri O. Steinarsson, Araz Rawshani,
...
Many cases of sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitor-associated diabetic ketoacidosis (DKA) are preventable, new research suggests.
 
But physicians and patients are missing the signs and symptoms of this rare side effect — or not even aware of the link — and as a result, any cases are
...
Hypoglycaemia in type 1 diabetes: technological treatments, their limitations and the place of psychology
Pratik Choudhary, Stephanie A. Amie
Diabetologia Febr 08
 
Mycket välskriven artikel av hypoglykemi-expert Stephan Amniel, UK,
Denna artikel och detta ämne diskuterades också på ATTD
 
Full text
...
Stora framsteg inom T2DM av Michael Alvarsson, redaktör för de 8 artiklarna i typ 2 diabetesstema-numret
 
...
MyTherapy är den mest nedladdade medicinpåminnaren för smartphones bland personer med diabetes. Efter tre års forskning, utveckling och testning har applikationen blivit Europas ledande medicinpåminnare som dessutom är gratis att ladda ned.
 
Förutom att ge påminnelser om bl.a. den regelbundna
...
 
FDA USA
Glooko’s Mobile Insulin Dosing System aims to make it easier and more effective for physicians and patients to titrate long-acting insulin between visits
 
Glooko, the leader in diabetes data
...