Svenska Läkaresällskapet belönar studie som visar att gravida med typ 1-diabetes löper högre risk att föda för tidigt 

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2019 08:10 CEST

Professor Jonas F. Ludvigsson. Fotograf: Gustav Mårtensson, KI mediabank.

Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: ”Maternal Glycemic Control in Type 1 Diabetes and the Risk of Preterm Birth: A Population-based Cohort Study” med valspråket: ”Bland kvinnor med diabetes och högt HbA1c finns risk att fostret alltför tidigt gör sin entré” med Alvarengas pris 2019 och 50 000 kronor.

Bakom studien står en forskargrupp från Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademien bestående av Jonas F Ludvigsson, Martin Neovius, Jonas Söderling, Soffia Gudbjörnsdottir, Ann-Marie Svensson, Stefan Franzén, Olof Stephansson samt Björn Pasternak.

Studien visar att gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk för graviditetskomplikationer inklusive risken att föda för tidigt. Risken ökar när blodsockernivån stiger, men även kvinnor som håller en rekommenderad nivå löper risk att föda för tidigt. 

– Det är en stor ära för oss i forskargruppen att belönas med Alvarengas pris. Prissumman vill vi skänka till Läkare Utan Gränser och stötta deras arbete med gravida kvinnor, nyfödda barn och malaria-bekämpning i Kongo-Kinshasa, säger Jonas F. Ludvigsson, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. För att nå målen i Agenda 2030 måste vi fortsätta det viktiga arbetet med att minska barn- och mödradödligheten, stoppa malariaepidemierna och säkerställa allas rätt till hälsa och vård.

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019. Pristagarna belönas med 50 000 kronor som pristagarna avser att oavkortat skänka till Läkare Utan Gränser.

Om Alvarengas pris
Alvarengas prisfond, stiftades genom testamente av Svenska Läkaresällskapet år 1883 avlidna ledamot, professorn i Lissabon, medicine doktor Pedro Francesco da Costa Alvarenga. Priset belönar värdefulla, ”av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet.”

Sakkunniga
Ola Winqvist, professor, Karolinska Institutet, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning samt Amir Sherif, docent, Umeå Universitet, ledamot i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk forskning.

_____

Åke Lernmark prisas för sina epokgörande insatser för barn med typ 1 diabetes 

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2019 08:25 CEST

Svenska Läkaresällskapet belönar senior professor Åke Lernmark, Lunds universitet med Oscar Medins pris och 25 000 kronor.

Motivering: ”Åke Lernmark belönas för sina epokgörande insatser för förståelsen av patogenesen vid autoimmun (typ 1) diabetes hos barn. Han har kartlagt den immunologiska och genetiska bakgrunden till sjukdomen, och även visat på viktiga kopplingar till patogenesen vid andra autoimmuna sjukdomar hos barn som exempelvis celiaki.”

Prisutdelningen kommer att äga rum vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 12 november 2019. 

Priskommitté: 
Magnus Domellöf, Karin Fälth-Magnusson och Jan Sunnegårdh.

Om Oscar Medins pris: 
Oscar Medins forskningsfond, stiftad av änkefru Gerda Medin, genom testamente 1945 och överlämnad till Svenska Läkaresällskapet 1952, har till ändamål att belöna ”värdefulla av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i pediatrik”.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt