Gå in på nedan www utan lösenord
och ta del av 19 föreläsningar från mötet 13-15/3
Free for you
 
 
Nyhetsinfgo
www red DiabetologNytt

Diabetologiskt Vårmöte

Här nedan kan du nå föreläsningarna som PDF eller som länk till presentation.

  Att mäta fysisk aktivitet_diabetologiskt

...

Fournier gangrene (FG), a necrotizing infection of the perineum, is a relatively rare but potentially fatal complication of treatment with sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors, new data from the US Food and Drug Administration (FDA) suggest.

The FDA had previously added a warning about FG to

...
UK researchers found that 38% of adults with type 1 diabetes had been misdiagnosed and initially received treatment for type 2 diabetes.
 
The study in Diabetologia said a third of the adults were not prescribed insulin, while half were still being given care for type 2 diabetes 13 years after the
...

 2019 Apr 19. pii: S1542-3565(19)30428-8. doi: 10.1016/j.cgh.2019.04.038. [Epub ahead of print]

Risk Factors for Severe Liver Disease in Patients With Type 2 Diabetes.

Björkström K1Franzen S2Eliasson B3Miftaraj M2Gudbjörnsdottir S3Trolle-Lagerros Y4...

Recension av

”Handbok för livskämpar: till dig som inte vet om du orkar leva”

Filippa Gagnér Jenneteg (red), folkhälsovetare. Susanne Tell, folkhälsovetare & Jan Beskow, professor emeritus i psykiatri. Libris Bokförlag 2018 Häftad 149 kr

https://www.libris.se/handbok-for-livskampar-1.1132141

 

Författarna har tillsammans många års erfarenhet av egna

...
Medicinsk kommentar av
Åke Sjöholm, docent, överläkare, veckans Läkartidning
 

Nyligen godkändes dapagliflozin som första adjuvanta läkemedel till insulin hos vissa vuxna med typ 1-diabetes. Vi väntar på mer info från Läkemedelsverket i Sverige och företaget - innan formell förskrivning kan ske.

 

Läs

...
Researchers analyzed 6,242 individuals from the 2016-2017 Type 1 Diabetes Exchange Clinical Registry and found that
 
9.5% of those with HbA1C levels in the range of DCCT 9% or more experienced a diabetic ketoacidosis episode,
 
compared with
 
1.7% of those with levels between the range of DCCT 7% or 52
...
Gåvomottagare Barndiabetes typ 1 diabetes
• Helena Elding Larsson, Lunds Universitet
• Gun Forsander, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
• Lisa Juntti-Berggren, Karolinska Institutet, Sthlm
• Kristina Lejon, Umeå Universitet
• Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitet och Barndiabetesfonden
 
5,6
...
POSTKONFERENS DIABETES 
Höjdpunkter från EASD och ADA 

Postkonferens diabetes - höjdpunkter från EASD och ADA

Dagens Medicin Agenda arrangerar i samarbete med Svensk Förening för Diabetologi en postkonferens om diabetes med de viktigaste nyheterna från två av årets stora diabeteskongresser, European

...

Graviditetsdiabetes i Indien och Sverige

Indiska kvinnor är både yngre och smalare än svenska kvinnor när de utvecklar graviditetsdiabetes, visar en ny studie från Lunds universitets Diabetescentrum.
Forskarna fann även en genvariant som ökar risken för graviditetsdiabetes hos svenska kvinnor men

...

Nyupptäckt mekanism kan leda till förbättrad blodsockerkontroll 

Pressmeddelande  

Många diabetespatienter har inte bara problem med sitt insulin utan även med frisättningen av hormonet glukagon. Forskare vid Uppsala universitet har nu upptäckt en reglermekanism som i förlängningen kan leda till nya

...

Treatment with linagliptin in patients with type 2 diabetes (T2D) and cardiovascular and/or kidney disease had no impact on risk for cardiovascular or kidney events or hospitalization for heart failure, according to results of the CARMELINA study (Cardiovascular and Renal Microvascular Outcome

...

Seeking hospital care for diabetic ketoacidosis during the weekend as opposed to during the week may increase mortality risk, according to findings presented at the AACE Annual Scientific and Clinical Congress.

Yasaman Motlaghzadeh, MD-MPH, an internal medicine resident at Rutgers-New Jersey

...

For the greatest health benefits, how much play time, screen time and sleep should your baby or young child have in a given day? The World Health Organization has some answers.

More screen time for toddlers is tied to poorer development a few years later, study says

More screen time for toddlers is tied to poorer development a few years later, study says

On Wednesday, the United

...
A study in the Annals of Internal Medicine showed that pregnant women with type 1 diabetes were at a significantly higher risk for preterm birth even if they met target A1C levels of less than 6.5%, with the risk rising with increasing A1C levels, compared with those without the condition.

Researchers

...

Behandling minskar risk för sjukhusvård för patienter med diabetes typ 2 

Pressmeddelande   

Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance löpte 51 procent mindre risk att läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt jämfört med dem som behandlas med DPP-4-hämmare, visar en ny studie

...

NT-rådet på kommunikationsoffensiv

 

NT-rådet ökar sin synlighet i samhällsdebatten genom att lansera podden Rådet

https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/nyheter/nyheter/prisetpaettlivinypoddomlakemedel.5.1760f86a16a495a5fc06585.html

och genom att inleda en debatt i tidningen Dagens

...

Screening identifierar högriskbarn

I Skåne kan nyfödda screenas för typ 1-diabetes och celiaki. Fler än beräknat har visat sig ha förhöjd risk att bli sjuka och ett trettiotal barn i Skåne har redan rekryterats till forskningsstudier som syftar till att förhindra sjukdomarna.

Mamma Ellen Skoog och Otto deltar i studien där man testar om man kan vänja immunförsvaret vid oralt insulin. Forskningssjuksköterskan Annika Björne Fors matar Otto med pulvret utrört i lite smoothie. Foto: Johan bävman

Mamma Ellen Skoog och

...

Soffia Guðbjörnsdóttir är årets Stenestrandstipendiat

Soffia Guðbjörnsdóttir har utsetts till årets Stenestrandstipendiat för sin framgångsrika forskning inom diabetes.

Stipendiet på 100 000 kronor delas ut till Ulf Stenestrands minne och finansieras av Uppsala kliniska forskningscentrum, Svenska

...
Behandling minskar risk för sjukhusvård för patienter med diabetes typ 2

Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance (Jardiance®)  löpte 51 procent mindre risk att läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt jämfört med dem som behandlas med DPP-4-hämmare, visar en ny studie med 35 000

...

Dear Colleague,

We have the great pleasure to invite you to the 

Berzelius symposium Obesity and Type 2 Diabetes, understanding the role of ethnicity ​in Umeå the 11-12th of September 2019.

This two-day symposium includes presentations from leading researchers in this field. You will also have

...

Så påverkar livsstilen våra gener

Det senaste decenniet har kunskapen om hur våra gener påverkas av vår livsstil - ett forskningsfält som kallas epigenetik - ökat explosionsartat. Forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum har sammanfattat det vetenskapliga kunskapsläget inom epigenetik

...

Barndiabetesfonden 30 years: 

Scientific Symposium

Linköping, 17-18 October 2019

 

PROGRAMME
17th October 2019
13.00 Symposium Opening in the presence of the Patron of Barndiabetesfonden, Her Royal Highness
Crown Princess Victoria
13.05 Welcome. Johnny Ludvigsson, founder and chairman of

...

Behandling av diabetespatienter

med annan kulturell bakgrund

- ur diabetessköterskans perspektiv

 

För DiabetologNytt

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Bakgrund

Diabetes Mellitus (DM) delas in i typ 1 diabetes (T1DM) och typ 2 diabetes (T2DM). T2DM utgör 90 % av fallen av de som har diabetes. Diabetes

...

When will we see a 670G with Bluetooth and remote monitoring?Also, the upcoming MiniMed 780G with automatic boluses, a seven-day wear infusion set, and better Medtronic CGM

At the recent ATTD Conference in Berlin, Medtronic shared its latest automated insulin delivery and CGM product plans.

670G

...