2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD:

The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 

 
Pdf av artikeln finns här utan lösenord 69 sidor, en hel del berör direkt eller indirekt diabetes och prediabetes.
Det handlar mycket om prevention av kardiovaskulära händelser vid diabetes.