Diabetesläkemedel hjälpte mot hjärtsvikt

Hjärtsviktspatienter med eller utan typ 2-diabetes fick mindre sammantagen risk för kardiovaskulär död eller försämring i sin hjärtsvikt om de behandlades med typ 2-diabetesläkemedlet Forxiga (dapagliflozin), jämfört med placebo, skriver Carl-Magnus Hake www.dagensmedicin.se

Det visar de preliminära resultaten i studien Dapa-HF, enligt ett pressmeddelande från läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Därmed uppfyllde studien sitt primära effektmått. 

https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2019/farxiga-met-primary-endpoint-in-landmark-phase-iii-dapa-hf-trial-for-the-treatment-of-patients-with-heart-failure-20082019.html

Mer detaljerade resultat kommer att presenteras vid ett kommande vetenskapligt möte, skriver bolaget. Några siffror på hur stor effekten var finns ännu inte, men i alla fall Astra Zeneca beskriver den som ”kliniskt meningsfull”.

Dapagliflozin är en så kallad SGTL2-hämmare och ökar utsöndringen av glukos i urinen. Tidigare studier med läkemedel av denna typ har visat en gynnsam effekt mot hjärtsvikt vid typ 2-diabetes. 

Den nu aktuella studien är den första där effekten studerats primärt vid hjärtsvikt, i detta fall hjärtsvikt där vänsterkammarfunktionen var nedsatt med 40 procent eller mer. Patienter lottades till antingen dapagliflozin eller placebo i tillägg till sin etablerade behandling mot hjärtsvikt.

Men av de nästan 4 800 deltagarna hade 45 procent diabetes och av de övriga hade 67 procent förstadium till diabetes, konstaterar Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet. 

– Det ska bli intressant att se mer detaljerade resultat i olika patientgrupper för att få en bild av vad som driver resultatet i studien som helhet. Samtidigt kan man konstatera att många patienter med hjärtsvikt också har en störd glukosomsättning, säger han till Dagens Medicin.

 

Från www.dagernsmedicin.se

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt