Listen Well to The Stories They Tell Themselves
 
I recently met a patient whose life is alternative medicine. Not complementary medicine but alternative medicine.
A young woman in her early 30’s who was diagnosed with type 1 diabetes 10 years ago. Besides having an A1C of 10.5%, I could tell she was
...
Nationella rekommendationer
Svensk uroradiologisk förenings kontrastmedelsgrupp
 
METFORMIN
Version 6.0 2017-11-24
 
Kontrastmedelsgruppen är en underavdelning till Svensk uroradiologisk förening
(SURF), som in sin tur är en delförening i Svensk förening för medicinsk radiologi
 
För närvarande finns det
...
Kvinnligt kön ingen skyddande faktor för hjärtsjukdom vid typ 1-diabetes
 
Förträngningar i hjärtats blodkärl är en möjlig följdsjukdom vid typ 1-diabetes som på sikt kan leda till hjärtinfarkt och hjärtsvikt. I regel drabbas kvinnor av kranskärlssjukdom senare än män, men om kvinnan har typ
...
Type 2 diabetes (T2D) may play a protective role against the development of aortic diseases through structural changes in the aortic wall, according to an observational cohort study published in the Journal of the American Heart Association.1
 
Although T2D is associated with cardiovascular disease
...
Evolution pågår men revolutionen får vänta
 
Konferensen ATTD Advanced Technologies & Treatments for Diabetes
har under det senaste årtiondet kommit att bli en institution för de som involveras i moderniserande av behandlingen vid diabetes.
 
Konferensens kärna handlar om hjälpmedel för insulinbehandling vid
...
 
1. Läs abstracts från Internationellt Diabetesmöte Wien ATTD 14-17/2 2018
Advanced Technologies & Treatments for Diabetes
klickbart fritt utan lösenord
 
 
2. ATTD 2018 Yearbook
Alla de viktiga
...
Idag lever 450 000 människor i Sverige med diabetes. Av dem har 50 000 den autoimmuna varianten som kallas typ 1-diabetes, en livslång sjukdom som man varken kan bota eller förhindra. Trots sprutor upplever många att det är den mentala aspekten som är jobbigast med att ha diabetes.
 
En person med
...
Typ 2-diabetes - insulin kommer sent på grund av trafikstopp i β-cellen
 
Pressmeddelande   •   Feb 06, 2018 
 
Forskare vid universiteten i Uppsala och Lund har i en ny studie upptäckt varför insulinutsöndringen inte fungerar som den ska hos personer med typ 2-diabetes. Forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga
...
Nu har NT-rådet (Nya terapirådet), publicerat sin rekommendation till landstingen gällande glukosmätaren FreeStyle Libre.
 
FreeStyle Libre är sedan tidigare infört vid diabetes typ 1
Den omfattar en patienter med typ 2-diabetes med flerdos-inulin med HbA1c över 70
eller återkommande allvarliga
...
Svensk Förening för Diabetologi (SFD)  kommer till EndoDiabetes-mötet i Göteborg 7-9/3
att utse Årets Diabetesteam 
 
Val av årets team grundar sig på en sammanvägd bedömning av NDR-data och eventuellt genomförda kvalitetsprojekt under 2017. NDR och SFD utser utrifrån detta årets diabetesteam. Priset stöd
...
Svensk förening för diabetologi kallar härmed till årsmöte
i samband med Enodiabetesmötet i Göteborg 7-9/3
 
Tid: 8 mars 2018 kl 11.00
Plats: Quality Hotel, Göteborg
 
1: Val av ordförande
2: Godkännande av dagordning
3: Verksamhetsberättelse
4: Ekonomisk rapport
5: Revisionsberättelse
6: Styrelseval
7: Val av
...
Psykologguiden
 
Natur & Kulturs
Psykologilexikon
 
Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.
 
Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i
...
For people who think that smoking only one or two cigarettes a day carries little cardiovascular risk, a powerful new study maintains the only way to reduce risk is to quit, full stop.[1]
 
The investigators anticipated that smoking one cigarette a day would be associated with about 5% of the excess
...
Anders Frid Årets Diabetolog 2017
Anders Frid arbetar sedan många år som överläkare vid diabetesvården vid Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmö. Gjorde de första studierna av injektionsställen med datortomografi. Detta ledde till ett 30-årigt arbete med att förbättra kvalitet på
...
Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig insulinpenna.

En säkerhetsuppföljning gällande användning av insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer från den europeiska läkemedelsmyndighetens
...
Mycket har förbättrats för patienter med typ 1 diabetes. Ett stort framsteg är nya och bättre insuliner. Användning av insulinpump har också betytt mycket för många patienter. Sista 10 åren har tillgång till kontinuerlig glukosmätning CGM/FGM revolutionerat diabetesvården för ännu fler.
 
Information är
...
SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik
Svenska Läkaresällskapet
 
Svenska Läkaresällskapet skriver bland annat i sin press release
 
När Läkaresällskapet i en enkät frågade sina medlemmar vilka egenskaper som främst kännetecknar en professionell läkare, framkom fem
...
Välkommen till Göteborg och Endodiabetes 7-9 mars 2018
QUALITY HOTEL 11 ERIKSBERG
 
 
Gå in på www för program och anmälan
 
Anmälningsavgift exkl moms
Deltagaravgift tom 19 januari 2 500 SEK
Deltagaravgift from 20 januari 3 000 SEK
Sjuksköterskedagen avgift tom 19 januari 1 000 SEK
...
Du kan nå senaste numret från
 
 
uppe till vänster ligger tidningen klickbar som pdf,
tar 15-20 sekunder att ladda ner
 
Ur innehållet
 
Ordföranden har ordet
Redaktören har ordet
NDR-Nytt
Rapport diabetes-psykiatri mötet
Somatisk sjukdom hos psykiskt sjuka Ätstörning vid diabetes...
Dear Colleagues,
 
It is our pleasure to invite you to the 53rd Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Turku, Finland, 11-13 April 2018.
 
The objective of the Annual Meeting of SSSD is to give diabetes researchers and clinicians in the Nordic and neighbouring
...
Wathik Alsalim
Biträdande överläkare
Endokrinologiska kliniken, Skånes Universitetsjukhus SUS, Lund.
 
Sverige är bland de europiska länder som har tagit emot flest invandrare under de senaste åren. De flesta nykomna invandrare till Sverige, har Mellanöstern som ursprungsområde där förekomsten av typ 2
...
1. 2017 var det år då Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi (BLF endodiab) markerade i sina rekommendationer att standardmetod för mätning av glukos hos insulinbehandlade barn är mätning med subkutan sensor. Detta kan göras med vad som i internationellt konsensus (Diabetes Care dec 2017)
...
Typ 1 diabetes
Antalet äldre med typ 1 diabetes har vuxit. I NDR finns det för 2016 registrerat ca 10 000 patienter med ”typ 1 diabetes (inklusive LADA)” med ålder över 65 år, ca 3 000 över 75 år, ca 400 över 85 år och ca 100 över 90 år. Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som leder till att
...
Ulf Wallin
Barnpsykiater, med dr
KompetensCentrum Ätstörningar - SYD
 
Ätstörningar
Svårigheter med att äta, som grundar sig i ett psykiatriskt tillstånd, kan ta sig flera olika uttryck. En del av dessa kan ha stor påverkan på en samtidig diabetessjukdom, medan en del kan bidra till att utlösa en typ
...
Mjölkersättning med sönderslagna komjölkproteiner förhindrar inte typ 1-diabetes hos barn med anlag för sjukdomen. Det visar en ny randomiserad studie där svenska barn ingår, skriver Maria Gustavsson www.dagensamedicin.se.
 
– Resultaten är en besvikelse. Vi har jobbat med detta i 25 år och hoppades
...