Anslag från Barndiabetesfonden ökar för femte året i rad!
Barndiabetesfonden
 
Den 5 december 2018 beslutade Barndiabetesfonden att tilldela 18 750 000 kronor i anslag till forskning kring diabetes hos barn och ungdom, vilket är mer än stiftelsen har kunnat dela ut någonsin tidigare. Anslagen
...
42 Factors That Affect Blood Glucose
 

As a person with type 1 diabetes after 17 years living with diabetes, I’ve learned that there are all kinds of factors that affect blood glucose, many of which are impossible to control, remember, or even account
...
Diabetesforskare får nordiskt medicinpris
Juleen R. Zierath och Patrik Rorsman får Nordiska medicinpriset 2018 för sin forskning om diabetes.
 
Professor Juleen R Zierath, Karolinska institutet, och professor Patrik Rorsman, Göteborgs universitet, får dela på prissumman på 750 000 kronor för sina
...
Läkemedelsbolagen kommer att betala 2,8 miljarder kronor i återbäring på läkemedel i år. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en nya prognos som myndigheten lämnat till regeringen.
 
I fjol betalade läkemedelsbolagen en återbäring på 947 miljoner kronor. Antalet
...
Forskning

Nordisk studie: 
Användning av läkemedlet liraglutid för behandling av typ 2-diabetes är förknippad med lägre risk för hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärtkärlsjukdom.
 
Det visar en omfattande nordisk studie som har genomförts under ledning av forskare vid NDR och Karolinska institutet,
...
Stat och landsting i avtal
om kunskapsstyrning
 
Diskussionen mellan de fyra myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap och landstingen om ett nära samarbete om kunskapsstyrning har nu formaliserats i ett avtal. Avtalet har undertecknats av de 21 landstingen och regionerna samt de fyra statliga
...
Why Some Diabetes Patients Taking Metformin Need More Vitamin B12
 
Researchers say metformin could be reducing vitamin B12 levels in some people with diabetes.
 
People with diabetes who take metformin are urged to get their vitamin B12 levels checked. 
 
The number one most prescribed drug to treat
...
Behind the Scenes at the World's Medical Library: The National Library of Medicine
 
Washington, DC: Monuments, Memorials, and Medicine
When traveling to the Washington, DC, area for professional or personal reasons, most visitors focus on the city's famous monuments and memorials, but physicians,
...
Older patients treated with liraglutide demonstrated significantly decreased risks for major adverse cardiovascular events and all-cause death, according to data published in Annals of Internal Medicine.
 
“Comorbidities and complications associated with type 2 diabetes mellitus increase with age,
...
Transportstyrelsen har i slutet av oktober förbättrat och förenklat tidigare blankett för läkarintyg för diabetes
Den är dessutom så utformad att den även kan skickas in digitalt.
 
 
Läkarintyg diabetes
Digitalt
...
ADA Releases Type 2 Diabetes Guidelines for Youth
 
There are fundamental differences in the pathogenesis and course of type 2 diabetes between young people and adults that necessitate a different approach in youth with the disease, with an emphasis on the patient's social context and long-term
...
Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor
 
Fler patienter får stöd för ohälsosamma matvanor och
fysisk aktivitet
 
Fler patienter än tidigare får stöd att ändra sina ohälsosamma matvanor och att bli mer fysiskt aktiva. 5 procent av patienterna i primärvården har fått någon form av
...
 
Att patienter med diabetes jämfört med icke-diabetes individer löper större risk att drabbas av allvarliga infektioner är känt sedan tidigare. Mindre känt är vilken roll blodsockernivåerna spelar.
 
Nu visar en stor brittisk studie att infektionsrisken är större ju högre långtidsvärdet (HbA1c) för blodsockret är.
...
News
NHS to provide life changing glucose monitors for Type 1 diabetes patients
From the Press release 14 November 2018
 
Tens of thousands of people with Type 1 diabetes across the country will benefit from life changing glucose monitors on the NHS.
 
To coincide with World Diabetes Day, Simon
...
 
Diabetologiskt Vårmöte 13-15 mars 2019
Välkommen till Stockholm. Anmäl dig redan nu.
 
"All Time Best Meeting"
 
 
 
Varmt välkommen till Diabetologiskt vårmöte 2019 som kommer gå av stapeln 13-15 mars i Stockholm. I år har SFD och SFSD tillsammans med BLF ett gemensamt möte.
 
Det blir tre
...
A Randomized Clinical Trial of the Effect of Continuous Glucose Monitoring on Nocturnal Hypoglycemia, Daytime Hypoglycemia, Glycemic Variability, and Hypoglycemia Confidence in Persons with Type 1 Diabetes Treated with Multiple Daily Insulin Injections (GOLD-3)

Arndís F. Ólafsdóttir, William
...
1.Kunskap är numera känd inom professionen och också hos patienter om den lätt ökad risken för normoglykemisk ketoacidos med allmänpåverkan. Den kunskapen saknades 2013, då observationsstudien börjar. 
 
2. I Sverige följer vi rekommendationer från Läkemedelsverket sedan snart ett år om att undvika
...
NT-rådet rekommenderar
 
att om en person med typ 1 diabetes som har återkommande problem med hypo- eller hyperglykemi och som uppfyller Socialstyrelsens rekommendation för behandling med sensor augmented pump (SAP, dvs insulinpump och kontinuerlig glukosmätning), då kan man välja att använda en
...
MiniMed 670g, hybrid closed loop insulinpump med algoritmstyrd insulindosering som möjliggör dosering utifrån ett bestämt målvärde för blodglukos

NT-rådets yttrande till landstingen
Rekommendation och sammanvägd bedömning

NT-rådets rekommendation är:
 att landstingen kan använda MiniMed 670G
...
Världsdiabetesdagen den 14 november varje år startades av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetesär en sjukdom som ökar hela tiden i hela världen.
  Den 14 november 1891 föddes Frederick Banting, en av upptäckarna av insulin.
 
Världsdiabetesdagen
Symbolen för
...
New AHA/ACC Cholesterol Treatment Guideline Expands Role of LDL Targets
November 10, 2018
 
The world of cholesterol management and coronary  disease  prevention has come a long way since 2013, when a major practice  guideline document called for radical shifts in strategies for lowering low-density
...
  1. Meta-analysis of SGLT2i

The Lancet published “SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials”. 

The paper can be found free on www as a pdf at 

...

Air pollutionis similar to the death rate from tobscco smoking.
 
It is much higher than deaths from auto accidents, said Fernando Zanetti MD Ph D at the meeting at the AHA meeting 
 
Air pollution is a world wide enviromental threat recently implicated for several adverse cardiovascular effects including
...
Kommentar från Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, Department of Medical and Health Science, Linköping
 
DECLARE:
Den stora majoriteten (98%) av alla patienter med typ 2 diabetes i Sverige, behandlas i primärvården och 80% av dessa patienter har ingen tidigare känd kardiovaskulär sjukdom.
...
American Heart Association Meeting
It is a huge international heart conference, the largest in this topic, with 16000 delegates from all the World, 800 sessions, 5000 presentations, 4000 abstracts and 26 program communities. Everything is presented with high technology.
 
AHA and Diabetes 2019
At
...