REFLEKTIONER EFTER ATTD-MÖTET

Den 13e upplagan av konferensen Advanced Technologies and Treatments for Diabetes (ATTD) hölls 19-22/2 i Madrid. 3800 delegater från över 80 länder var anmälda. Huvudtemat för konferensen är avancerade tekniska hjälpmedel för behandling av diabetes. 

Mötet präglas av

...

The 13th annual Advanced Technologies and Treatments in Diabetes (ATTD) conference brought together many great minds in diabetes in Madrid, Spain.

With nearly 3,800 attendees from more than 81 countries, ATTD continues to grow dramatically; while it has been since the start in Prague in 2008 one of

...

The ATTD Yearbook, impact factor 4.488, addresses a growing interest in the development of new and advanced technologies and devices for the treatment of diabetes which has resulted in numerous manuscripts in medical journals relating to this topic. 

The ATTD YEARBOOKreflects innovations in the

...

En ny studie tyder på att gränsvärdet för att behandla hypoglykemi hos nyfödda är onödigt tufft satt. Studien publiceras i New England Journal of Medicine. 

Ungefär 20 procent av de svenska barn som får neonatalvård vårdas på grund av hypoglykemi.  

Lower versus Traditional Treatment Threshold for

...
God diabetesvård hela livet
- ett stöd för personer med typ 1 diabetes
 
 
Klickbar pdf kort skrift 26 sidor
Finns på ovan www eller
överst till höger på www.dagensdiabetes.se på dator
eller nederst på smartphone
 
God läsning!
 
Nyhetsinfo
www red
...
Sambandet djupa blodsockerfall och försämrade kognitiva funktioner hos barn med typ 1-diabetes är i forskningen väl undersökt och beskrivet. Men hur det är med de äldre är mer okänt, bland de som har haft sjukdomen i många år och haft flera, kanske många, djupa blodsockerfall. Hur har deras
...

Reducing HbA1c best strategy to avoid initial, subsequent CVD events in type 1 diabetes 

Bebu I, et al. Diabetes Care. 2020;doi:10.2337/dc19-2292.

Intensive glucose management can help adults with type 1 diabetes avoid an initial or subsequent cardiovascular disease or major adverse cardiovascular

...
Lite mer info, uppdaterad
Freeware utan lösenord
 
Eller allra nederst i klartext
 
Se också andra pm på www.,internetmedicin.se
nu i dagsläget totalt 1133 olika PM, uppdateringar var 10:e månad eller oftare,
och pm finns utlagt kring Corona-virus,
- och nya
...
Här kommer ett tips om en studie som nyligen publicerats i Diabetologia. Det är en epidemiologisk studie i vilken forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus visar att det finns ett samband mellan höga nivåer av tarmhormonet GIP i blodet och ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

Att
...

Sveriges radio berättade i morse om Försäkringskassans långa handläggningstider för bedömning av ansökningar om omvårdnadsbidrag för barn med olika sjukdomar och handikapp inklusive typ 1 diabetes.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7400231

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har kommenterat de långa handläggningstiderna och

...

Having good cardiorespiratory fitness is important for staying healthy and can reduce the risk of numerous diseases and premature death. Alarmingly, cardiorespiratory fitness is declining globally, both for youths and adults.

Researchers have found that babies born with low birth weights are more

...

Leif C Groop-priset för framstående diabetesforskning tilldelas Niels Grarup vidNovo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research vidKöpenhamns universitet.

I sin forskning har han bland annat visat att det finns en genetisk förklaring till ökningen av typ 2-diabetes på Grönland.

Priset på

...

Sammanfattning 

Denna rapport redovisar resultat från en kartläggning av diabeteshjälpmedel som TLV har genomfört i samverkan med regionerna. Sveriges regioner har tagit initiativ till ett samverkansarbete kring hjälpmedel för diabetes. Bakgrunden till arbetet har varit att andelen patienter som

...

För att undvika risk för problem eller felbehandling vid inneliggande vård på sjukhus av patienter med typ 1 diabetes som använder kontinuerlig glukosmätning (CGM), har Västra Götaland för 2 år sedan tagit fram Rutiner för glukos- och ketonmätning.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

______________________________

 

Rutiner för

...

Rybelsus® (oral semaglutide) recommended for approval for the treatment of adults with type 2 diabetes by the European regulatory authorities

Novo Nordisk today announced that the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) under the European Medicines Agency (EMA) has adopted a positive

...

I Västra Götaland har det nu tagits fram och fastställts en regional medicinsk riktlinje som skall implementeras. Riktlinjen är framtagen i samarbete mellan vuxendiabetologi, barndiabetologi, klinisk genetik och primärvården i arbetsgruppen. 

Denna riktlinjer för VGR kan vara inspiration till andra regioner

...

I Västra Götaland har det nu tagits fram och fastställts en regional medicinsk riktlinje som skall implementeras. Riktlinjen är framtagen i samarbete mellan vuxendiabetologi, barndiabetologi, klinisk genetik och primärvården i arbetsgruppen. 

Denna riktlinjer för VGR kan vara inspiration till andra

...
Efter påtryckningar från oppositionen presenterade regeringen under måndagen fem extra miljarder kronor till kommuner och regioner.
 
Pengarna kommer att fördelas så att regionerna får 1,5 miljarder och kommunerna 3,5 miljarder. Pengarna är så kallade generella bidrag, vilket innebär att regionerna och
...

Recension av

 

Det omätbaras renässans.

En uppgörelse med pedanternas världsherravälde.

 

av Jonna Bornemark

Förlag Volante, först utgiven 2018, andra reviderade upplagan 2019.

Pris inbunden 149 kr.

 

Jonna Bornemark är professor i filosofi på Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola. 25 september

...
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) och Kardiologföreningen har 16/1 kommit överens om att under början av året försöka publicera ett dokument som utgör ett förhållningssätt till EASD-ADA-ESC riktlinjerna som kan gälla för allmänläkare, endokrinologer, diabetologer och kardiologer.
 
Detta kommer att läggas ut på
...
Nytt Nr av DiabetologNytt
preprint digitalt
 
Finns överst till vä på www.dagensdiabetes.se på din laptop
eller överst i din mobil eller ipad på samma www
 
Eller gå in på nedan www direkt,
tar 30-40 sek att ladda ner pdf
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ordföranden har ordet

...
Adherence to lipid-lowering therapy and risk for cardiovascular disease and death in type 1 diabetes mellitus: a population-based study from the Swedish National Diabetes Register
 
  • Christel Hero1,2
  • Sofia Axia Karlsson3
  • Stefan Franzén4,5
  • Ann-Marie Svensson1,4
  • Mervete Miftaraj4
  • Soffia
...

Cardiovascular risk following metformin treatment

in patients with type 2 diabetes mellitus: Results

from meta-analysis

Kui Zhang a,1, Wenxing Yang b,1, Hao Dai a, Zhenhua Deng

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31904444/

 

A B S T R A C T

Aim: Pharmacologic therapy for T2DM has proven benefits in terms of reducing

...

Metformin after ACS limits repeat CVD episodes in type 2 diabetes

Komaru Y, et al. J Diabetes Complications. 2019;doi:10.1016/j.jdiacomp.2019.107511

Metformin may help adults with type 2 diabetes avoid additional cardiovascular disease events after an initial episode of acute coronary syndrome,

...

Peter Nilsson och Åke Sjöholm

 

Läsa hela artikeln i sin helhet som pdf utan lösenord

https://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2020/01/Nya-riktlinjer-skarper-behandling-av-diabetes/

 

Utdrag ur artikeln

Kardiovaskulära sjukdomar och

diabetes drabbar stora befolkningsgrupper

med stigande

...