Ny studie kring modellering av typ-2 diabetes

Studien är en jämförelse av kohort- och mikrosimuleringsmodeller inom kostnadseffektivitets modellering av typ-2 diabetes. I artikeln som är publicerad i PharmacoEconomics presenteras en fallstudie med IHEs kohortmodell, the Diabetes Cohort Model

...
Centrum för diabetes inom Akademiskt specialistcentrum Stockholm har tilldelats årets Diabetespriset. Priset delas ut av Storstockholms Diabetesförening till dem som gör det lilla extra i kampen för en bättre diabetesvård.

Centrum för diabetes är gamla Karolinska Solna - nu under SLSO som
...

Ansvarig för TEDDY Årsrapport är docent Carina Törn 

Tabeller och figurer saknas på på detta www. Script för www.dagensdiabetes.se svårgör tyvärr publikation av tabeller och grafik.

Årsrapporten i sin helhet med figurer och illustrationer kommer att publiceras i september numret av DiabetologNytt

I år fyller

...

Pressmeddelande den 12 maj 2020

Fler söker vård för hjärtinfarkt efter informationsinsats 

Antalet hjärtinfarktpatienter som behandlas är tillbaka på normala nivåer efter en period av hastigt sjunkande siffror under Covid-19 epidemin. 

- Resultaten pekar på att patienterna har tagit till sig av

...

Det finns en tydlig koppling mellan förbättrad tarmmikrobiota och ett av våra vanligaste kolesterolsänkande läkemedel, statiner. Det framgår av en europeisk studie där forskare vid Göteborgs universitet ingår.

Tarmens mikrobiota, alltså sammansättningen av bakterier, har tidigare kunnat kopplas till

...
Föreläsares presentationer på Endodiabetes mötet i Uppsala för en tid sedan
finns nu på www utan lösenord.

https://www.endodiabetes.se/presentationer/

Hemsidan uppdateras kontinuerligt
allt eftersom presentationerna kommer in

Nyhewtsinfo
www red DiabetologNyttLäkemedelsverket: ”Fortsätt ta blodtrycksläkemedel”

19 mars 2020
Det finns i nuläget inga belägg för att blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare skulle påverka sjukdomsförloppet vid en covid-19-infektion, menar Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har nu analyserat farhågorna som

...

A statement from the International Society of Hypertension on COVID-19

  

16 March 2020
 

The International Society of Hypertension (ISH) is aware of concern raised by speculation, which was amplified by the media and which suggested that hypertension (raised blood pressure) increases susceptibility to

...

Det är många frågor som dyker upp.

Från ett antal diabeteskollegor i en mail-växling har nedan tagits upp

  1. Flera diabetesmottagningar försöker i stor utsträckning nyttja digitala kontakter istället för konventionella fysiska besök. Ansvariga på enheterna har gått igenom och går igenom sina
...

Förbundsstyrelsen

Det är den förtroendevalda förbundsstyrelsen som leder Diabetesförbundets arbete mellan riksstämmoåren.

Styrelsen består av 10 ledamöter och leds av förbundsordförande Thomas Löfvenius. Mandattiden för förbundsstyrelsen är tre år där ledamöter och ordförande väljs vid varje

...

Vid årsmötet 2020 03 12 valdes

NY STYRELSE från 2020 03 12 

Magnus Löndahl, Lund, ordförande
Stefan Jansson, Örebro, vice ordförande
Neda Rajamand Ekberg, Stockholm, ledamot, vetenskaplig sekreterare
Sophia Rössner, Stockholm, sekreterare                             
Margareta Hellgren, Skövde, kassör
Stig Attvall, Göteborg,

...

Förteckning över Svensk Förening för Diabetologis utmärkelser för verksamhetsåret 2019

Utmärkelserna delades ut vid EndoDiab-mötet Uppsala.

• Årets kliniska avhandling

Utmärkelsen Årets kliniska avhandling kan tilldelas person som disputerat under föregående år. Genom sökning i

...

Det finns ett nätverk i Europa av specialister i allmänmedicin och en skandinavisk subgrupp, vari ingår flera diabetes-engagerade allmänmedicinare.

Nedtill finns en färsk artikel som tar upp det som diskuterades på ett europeiskt möte för någon vecka sedan. 

 

Här ges förslag hur metformin ska

...

En studie i British Medical Journal har granskat mäns respektive kvinnors ordval i de egna vetenskapliga publikationerna. Och det är skillnad. När den ansvarige författaren är man är ord som ”unik”, ”lovande” och ”excellent” vanligare. Och, det kan ha betydelse, menar till exempel

...

Oral hygiene may be a key factor in diabetes risk, new data from a Korean national health database suggest.

"Frequent toothbrushing may be an attenuating factor for the risk of new-onset diabetes, and the presence of periodontal disease and increased number of missing teeth may be augmenting

...

Med anledning av corona viruset

 

Som arrangör och ansvarig för konferensen Endodiabetes 11-13/3 Uppsala

följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner. 

 

I dagsläget planeras konferensen att genomföras enligt plan.

Vi håller oss uppdaterade och följer nationella riktlinjer

 

Organisationskommitten

...

wWe are here to share even more highlights.

 

  1.  Control-IQ vs. Basal-IQ – how do they compare?

In an “extension” of the Control-IQ trial in adults (presented at ADA 2019), researchers compared the time in rangeand A1C of people using Control-IQ and those using Basal-IQ. Control-IQ is Tandem’s new

...

Kunskapsområdet diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Särskilt att beakta är äldre personer med diabetes samt barn och ungdomar i övergången till att bli vuxna. 

Nationell arbetsgrupp diabetes har ett

...

International Diabetes Federation (IDF) is pleased and proud to communicate March 3 that the theme for World Wide and World Diabetes Day (WDD) Nov 14 2020 is

The Nurse and diabetes.”

 

Activities and materials developed

for the campaign will align with the WHO year of the Nurse and Midwife and aim

...

Fetmakirurgi effektivt även vid tidigt utvecklad fetma

Kirurgisk behandling av fetma är lika effektivt för individer som utvecklat sjukdomen tidigt, före 20 års ålder, som för dem som utvecklat fetma senare i livet, visar en studie från Göteborgs

...

Gåtan med metabola minnet förklarad?

Resultatet av två stora amerikanska studier för nästan 30 år sedan var på många sätt banbrytande. De bevisade att intensiv blodsockerkontroll avsevärt minskade risken för komplikationer. Det var inte så förvånande men att effekten skulle kvarstå flera år var

...

Den 19-22 februari hölls konferensen ATTD (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) i Madrid i Spanien gällande avancerad forskning inom teknik och behandlingar för diabetes.

ATTD 2020 visade upp det senaste på den ultimata mötesplatsen för kliniker, bransch- och företagspersonal,

...

Ny satsning på biobank med fokus på folksjukdomar

Diabetes, Parkinson, Alzheimer och hjärt-kärlsjukdomar hör till våra allra vanligaste folksjukdomar. En ny biobank – den största i sitt slag – med stamceller från både friska individer och patienter ska bidra till ökad förståelse för hur dessa

...

ATTD 2020 

Vad: 13:e ATTD konferensen

Var: Madrid

När: 19-22 februari 2020

Inledning

Det är uppenbart att ATTD (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) är en konferens med växtvärk. Konferensen har återigen slagit rekord med 3800 mötesdeltagare. Att intresset för medicinsk teknik ökat kraftigt de

...

Höga blodsocker som barn ökar risken för tidig död som ung vuxen

Barn med typ 1 diabetes som för ofta har för höga blodsockervärden löper större risk att avlida innan de fyller 30 år. Vanligaste dödsorsakerna är akuta diabeteskomplikationer.

Slutsatsen drar svenska forskare som undersökt sambandet för
...