Anna Lena BrorssonJaneth LeksellMikael Andersson FrankoAnna Lindholm Olinder 

ABSTRACT

Introduction

Young people with type 1 diabetes and their parents need to receive person‐centred education to be able to manage their diabetes. Guided Self‐Determination‐Young (GSD‐Y) is a person‐centred

...

GPs Reducing Diabetes Mortality with Empathy

In an age of personalised diabetes medicine, AI, and genomics, it's nice to chalk up a win for the old-fashioned human touch. A UK study has found the perceived empathy of GPs and nurses can reduce the risk of early death for some of their diabetes

...

En vardag med hundratals beslut kring sin diabetes för att må bra och slippa komplikationer. Ja, det är verkligheten för 425 miljoner människor i världen som lever med diabetes (2017). En global ökning, om 48 %, till 629 millioner år 20451, manar världens ledare till krafttag för prevention och

...

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården.

– För att kunna bidra till en jämlik hälso- och sjukvård är det centralt att uppföljningen av primärvården utvecklas. Detta är ett led i regeringens långsiktiga arbete för en stärkt och mer tillgänglig

...

Regionerna tilldelas för 2019 3,2 miljarder kronor till medarbetarna inom vården, inklusive 400 miljoner kronor som är öronmärkta för utbildning av specialistsjuksköterskor.

Kommunerna får därutöver 100 miljoner kronor för att skapa goda förutsättningar för kommunalt anställd vårdpersonal.

Medlen

...
VÄRLDSDIABETESDAGEN 2019 
Olika dimensioner av diabetes och diabetesvården 
Dagens Medicin Agenda arrangerar i samarbete med Nationella diabetesteamet Världsdiabetesdagen 2019. Välkommen till ett seminarium som tar sikte på nya möjligheter och utmaningar vid diabetes och i diabetesvården. Vilken ny kunskap
...

2,4 miljarder till den nära vården

Regeringen gör en samlad satsning på 2,4 miljarder kronor för att bland annat göra primärvården mer jämlik, mer tillgänglig och mer patientcentrerad. Medlen betalas ut som en följd av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

...
  1. Ionut Bebu1
  2. Barbara H. Braffett1
  3. Trevor J. Orchard2
  4. Gayle M. Lorenzi3
  5. John M. Lachin1, and 
  6. the DCCT/EDIC Research Group*
 

Abstract

OBJECTIVE The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) study has demonstrated

...

Long-term effect of Libre on HbA1c persists after 3.5 years T1DM. 6 mmol/mol lower HbA1c.
Cajsa Naess, Erik Schwarcz, Örebro

 

Long-term effect on HbA1c in people with Type 1 diabetes mellitus who use Freestyle Libre. Longest follow-up study

The long-term effect of 3.5 years on HbA1c in 223 people with

...

Nu ligger anmälan för EASD Barcelona öppen

https://mymeeting.se/diabetologisk-afton/ 

 

Svensk förening för Diabetologi inbjuder till Diabetologisk afton i samband med EASD-kongressen i Barcelona

Du som åker till EASD nyttja tillf¨ället att nästsista dagen under konferensen mingla med kollegor och avstämma

...

Abstract

Nationwide comparison of long-term survival and cardiovascular morbidity after acute aortic aneurysm repair in patients with and without type 2 diabetes.

Taimour S, Franzén S, Zarrouk M, Acosta S, Nilsson P, Miftaraj M, Eliasson B, Svensson AM, Gottsäter A
 

Epidemiologiska data indikerar

...

Risk factors for developing atrial fibrillation similar to those seen for other forms of cardiovascular disease

Older age, cardiovascular comorbidities, and renal complications increase the risk for atrial fibrillation (AF) in patients with type 1 diabetes, according to a study published online June 6

...

A new consensus report provides "time in range" targets for people with diabetes who use continuous glucose monitoring (CGM).

The recommendations were also presented June 9 at the American Diabetes Association (ADA) 2019 Scientific Sessions and published online June 8 in Diabetes Care.

...

Välkommen till internationell diabeteskonferens 

 – anmäl ditt intresse redan nu  

Under två spännande diabetesdagar i januari samlas profession, ledande experter och personer med egen erfarenhet av diabetes från hela världen kring temat ”Bygga broar mellan primärvård och slutenvård”. Redan nu kan du anmäla

...

Severe periodontal disease most common in those with undetected diabetes and vice versa

dental xrays

Undetected dysglycemia is associated with both myocardial infarction (MI) and periodontitis (PD), according to a study published online June 10 in Diabetes Care.

Anna Norhammar, M.D., from the Karolinska

...

De krav som ställs på unga med diabetes typ 1 kan ofta upplevas som övermäktiga, skriver debattörerna.

 

Ida Lindstén, rådsmedlem, Ung Diabetes. 
Bild: Fribild

Ung Diabetes har vid ett flertal tillfällen, på olika sätt, lyft behovet av ökad tillgång till psykosocialt stöd för personer med diabetes i

...

 

Den 11-12 september 2019 arrangerar Umeå universitet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Journal of Internal Medicine i samarbete med Svenska Läkaresällskapet Berzeliussymposiet ”Obesity and Type 2 Diabetes: Understanding the Role of Ethnicity”. 

Ledande forskare presenterar en

...
    Nr 2-3 -2018
Nr 2-3 -2018DNnr7 8 16 low
dn3 3 2016Omslag

Senaste Diabetolognytt Nr 2-4 -2015  Senaste Diabetolognytt Nr 2-4 -2015
omslag omsl diabetolognytt


Vinter Nr 1 - 20142013-10-05 115811
 

2013-10-05 115811

omslagsommar2013

Senaste nr diabetolognytt
       

Långtidseffekt på HbA1c hos personer med typ 1 diabetes som använder Freestyle Libre. Längsta uppföljningsstudien

Långtidseffekten 3,5 år av HbA1c hos 223 personer med typ 1 diabetes som använder Freestyle Libre är hållbar.

HbA1c har fallit från 66,1 till 60,1 mmol/l, dvs 6 mmol/mol. Hos de med i

...

Nya studierREWIND och PIONEER-6 visar klinisk nytta med GLP-1 receptor agonist behandling hos riskpatienter med typ 2 diabetes

Intresset för inkretinbaserad behandling vid typ 2 diabetes ökar alltmera, liksom för SGLT-2 hämmare. Flera nya studier har kommit under senare år, och nu på ADA i juni

...

I laboratorieexperiment har forskare från universitetet i Exeter, Storbritannien, visat att när de insulinproducerande betacellerna stessas i den diabetiska sockerrika miljön kan de omvandlas och få en ny funktion. Istället för att utsöndra insulin börjar de att likt en deltacell producera

...

DECLARE-TIMI 58: Dapagliflozin shows ‘robust’ potential for kidney disease prevention in type 2 diabetes 

SAN FRANCISCO —Beyond improved cardiovascular outcomes, the SGLT2 inhibitor dapagliflozin may also offer adults with type 2 diabetes the potential to prevent and treat kidney disease, according

...

SAN FRANCISCO — Children with early-onset type 1 diabetes and worse glycemic control had slower growth in brain regions associated with mild cognitive deficits compared with controls without diabetes, according to new data from the Diabetes Research in Children Network study presented at the

...

21-Year Follow Up of STENO-2 Participants Shows 69% Reduction in Stroke and Additional 8 Years of Life Expectancy

STENO-2 followed people with type 2 diabetes for over two decades to compare outcomes of receiving multifactorial interventions or standard of care. Multifactorial interventions were

...

CITY Trial Supports Use of CGM in Adolescents with Type 1 Diabetes

The CITY trial tested whether the Dexcom G5 continuous glucose monitor (CGM) could improve outcomes in adolescents (14-25 years) with type 1 diabetes. Compared to BGM,

CGM resulted in a 4 mmol per mol greater reduction in A1C

...