För att Sverige ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin krävs omställningar på flera områden.
Regeringen bör prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt.

Det skriver företrädare för vård, akademi, patientorganisationer, läkemedelsföretag och professionsförbund i en debattartikel i Dagens Samhälle i dag.

Samtidigt publicerar Forska Sveriges medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport med 14 åtgärdsförslag och handlingsplaner.

Läs hela rapporten utan lösenord klicka på nedan omfattande www länk 100 sidor text, högst läsvärd

http://www.forskasverige.se/

Förslagen i rapporten fokuserar på fyra mål för Sverige:

* Excellent forskning och utbildning.
* Kvalitetsdriven vård med patienten i fokus.
* Nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling.
* Internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat.

Den internationella konkurrensen inom precisionsmedicin är hård, enligt debattartikeln. Sverige har värdefulla projekt på området, men den långsiktiga finansieringen har inte säkrats.

Dessutom är det oroande att det saknas långsiktig finansiering för att kunna lagra och sammanföra data och göra avancerade dataanalyser.

Enligt debattörerna är synkroniserad hälsodata en grundförutsättning för att kunna dra nytta av precisionsmedicin, och här ligger Sverige efter, anser de. Danmark har gjort en stor satsning på ett nytt nationellt genomcentrum och Finland har tagit beslut som innebär att landet effektivt kan använda hälsodata för att öka befolkningens hälsa.

Socialminister Lena Hallengren (S) ska leda ett arbete för att ta fram en ny hälso- och sjukvårdspolitik. I detta arbete är det viktigt att regeringen utgår från det faktum att vi är mitt inne i ett paradigmskifte i sjukvården där precisionsmedicin kan leda till bättre diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser, skriver debattörerna.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska Sverige, och ytterligare 29 personer har undertecknat debattartikeln i Dagens Samhälle. Läs den i sin helhet
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/agera-en-battre-sjukvard-lena-hallengren-27748

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt