Fem nya sjukdomsområden ska få standardiserade vårdförlopp nästa år. Vilka ska tas fram av organisationen för kunskapsstyrning, skriver www Dagens Medicin Linda Berglund. Ett av dessa är diabetes

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, innebär att arbetet med standardiserade vårdförlopp utökas. De områden som kan bli aktuella är bland annat diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol.

100 miljoner kronor är avsatta i regeringens budget för 2019. Merparten av pengarna ska användas till att förbereda arbetet i regionerna och ta fram minst fem nya standardiserade vårdförlopp. Implementeringen ska ske i början av 2020. Enligt överenskommelsen är målet att implementeringstakten ska öka året därpå.

– 2019 är ett speciellt år eftersom utbetalningen blir senare än vanligt. Det kommer att bli speciallösningar som ger en inriktning för 2020. Men min uppfattning är att arbetet ska påbörjas i år, så att processen kommer i gång, säger Marie Morell (M), ordförande i sjukvårdsdelegationen hos SKL.

Regionerna får dela på 60 miljoner kronor utifrån folkmängd för att förbereda implementeringen, medan de sex sjukvårdsregionerna får fem miljoner kronor var för arbetet med att ta fram vårdförloppen. De sista 10 miljonerna går till SKL för att koordinera och stödja arbetet på nationell nivå.

Målet är att skapa en mer jämlik vård, som inte påveraks av olika regionala förutsättningar. Det ska inte spela någon roll var i landet patienten bor. 

Finns det inte en risk att det blir olika sjukdomsområden i de olika sjukvårdsregionerna om de ska ta fram vårdförloppen själva?

– Nej. Gör regionerna inte det som står i överenskommelsen får de inga pengar, säger Marie Morell.

Enligt överenskommelsen ska vårdförloppet kunna starta oavsett var patienten befinner sig i vårdkedjan, med eller utan diagnos. Även uppföljning och rehabilitering ska inkluderas.

Totalt räknar regeringen med att avsätta 900 miljoner kronor fram till och med 2021, där den största delen, 500 miljoner kronor, ska betalas ut under det sista året.

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt