Syftet med mötet var att utvärdera framstegen som gjorts för att hantera diabetessjukdomen i Europa, för att se över vilka riktlinjer och strategier, som finns i medlemsstaterna, och hur man kan hjälpa medlemsstaterna att ge god vård till EUs invånare med diabetes.

 

Deltagarna kom från England, Irland, Tyskland, Belgien, Österrike, Albanien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Grekland, Lettland, Malta, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, Ungern, Sverige, Turkiet och Island. De två senaste är inte medlemmar i EU men som ordförande Prof. Philip Home skojade ”det är snart inte England heller”. Många av deltagarna representerade patientorganisationer i sina länder, tyvärr denna gång ingen från Sverige.

Vad gav då detta möte?
En blandning av ingenting och jättemycket. Vi har en fantastisk diabetesvård i Sverige och våra riktlinjer är, om man jämför med övriga medlemsländer, ganska väl uppdaterade. Vi har NDR som alla, och då menar jag verkligen alla, var enormt avundsjuka på. När vi sätter in nya behandlingar eller testar ny teknik, kan vi följa upp resultaten på ett sätt som inget annat land i EU kan. Våra siffror är fantastiska.

Ett privilegium att tillbringa en hel dag med kloka människor från så många länder och diskutera teknik, nya läkemedel, riktlinjer. Vi har mycket gemensamt i att det är svårt att få beslutsfattare att förstå alvaret i sjukdomen och behovet att investera långsiktigt för att minska överdödligheten och lidandet hos de som drabbas av komplikationer.

Hur kan vi förändra våra samhällen vi minskar risken för att insjukna i typ 2 diabetes?
Hur når vi fram med kost/motion budskapet i unga år?

Det alla enades om var behovet av ett EU-NDR och behov av gemensamma riktlinjer. Hur det ska kunna ske är svårare att se. Viljan finns. Samtalet under det här mötet fördes i en mycket öppen dialogform, där alla runt bordet fick och tog möjligheten att yttra sig.

Ett sammandrag av mötet kommer tryckas i Goverment Gazette, Diabetes Report.
http://governmentgazette.eu

Rapportör 
Victoria Carter, diabetessjuksköterska, Diabetescentrum, SU Sahlgrenska,
ledamot i styrelsen SFSD och redaktör för dess tidskrift Diabetesvård 
https://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Svensk-forening-for-sjukskoterskor-i-Diabetesvard-SFSD/

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt