The 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2019) is the opportunity to stay up to date and hear the latest cutting-edge advances in diabetes international field.
 
The scientific program will bring together leading international experts to discuss
...

Nio nya titlar för läkare

Från Henrik Widegren, www.dagensmedicin.se

“Läkarna på dfe flesta av våra sjukhus i Sverige sjukhus får nu för tiden en militärklämma, där det med röd bakgrund i versaler står LÄKARE. Det tycker jag känns lite fattigt.”

Jag träffade nyligen en patient som är säljare. Hans

...

Health care costs for Swedish adults with type 1 diabetes who use insulin pump therapy compared with those who use multiple daily injections, in a study published in Diabetes Care

“In principle, optimal glycemic control may be achieved by either [multiple daily injection] or insulin pump

...
Hjärt-Lungfondens genomgång av ny rapport:

Stora kvalitetsskillnader i svensk hjärtsjukvårdKvaliteten på hjärtsjukvården varierar stort i olika delar av landet – det visar Hjärt-Lungfondens genomgång av SWEDEHEART:s senaste årsrapport som publiceras idag.  
 
Kvalitetsregistret visar att tillgången till nya
...

Vad är epigenetik?

I kroppens celler finns vår arvsmassa, DNA, som innehåller gener. Generna ärver vi och de kan inte ändras.

På generna sitter så kallade metylgrupper som påverkar vilket uttryck genen ska ha, om den är ”på” eller ”av”.

Metylgrupperna kan man påverka på olika sätt, med träning, kost och

...

Individuell behandlingsplan gav bättre blodsockerkontroll
Press release

Vårdcentraler som har individuella behandlingsplaner för patienter med typ 2-diabetes lyckas bättre med behandlingen. Det visar en ny studie med data från Nationella Diabetesregistret. Effekten är störst för patienter med

...

Svensk Förening för Diabetologi har liksom Nationella Diabetes Teamet samverkat med Equalis för förbättrade glukosdokument

Nu är de reviderade glukosdokumenten publicerade på Equalis webbplats. Ni hittar dem här:

https://www.equalis.se/sv/vaar-verksamhet/projekt/

Välj filer under Aktuella projekt

 

Projekt

Kvalitetshöjande

...

 

Försäkringskassans strikta tolkning av sjukpenningtalet har drivit på en utveckling som gjort att många idag står utan sjukpenning.

Försäkringskassan har fått nya instruktioner av regeringen. I regleringsbrevet för 2019 är sjukpenningtalet om 9 sjukdagar i genomsnitt per person och år borttaget. Den

...

Det vore roligt om du också har möjlighet att komma till Eiabetesmötet 13-15/3 i Sthlm

Extra bra konferensavgift. Ett mycket omfattande program i olika sessioner för primärvårdsdiabetes, barndiabetes och vuxensjukhusdiabetes, klinik och forskning. Ett par internationella föreläsare.

Program, anmälan

...

Agenda årsmöte SFD

Tid: 2019-03-14, kl. 11.00-12.00

Plats: Karolinska Institutet, lokal T1, Stockholm

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse (Neda Rajamand Ekberg, Sekreterare)
 7. Ekonomisk rapport
...
Svensk Förening för Diabetologi välkomnar både äldre etablerade och yngre lovande forskare från hela Sverige att ansöka om forskningsstipendier.
 
Två stipendier utlyses för att stimulera forskning inom området typ 2-diabetes. De av AstraZeneca instiftade stipendiesummorna motsvarar 50 000 kr
...

Forskningspublikationer från NDR kronologiskt 2003-

200 totalt, de flesta i högt rankade referee-granskade tidskrifter med en hög impact factor

28 senaste året

 

Flera med klickbara tidskrifter

för att du ska få tillgång till hela artikeln eller abstract on line utan lösenord

...

Forskningspublikationer från NDR kronologiskt 2003-

200 totalt, de flesta i högt rankade referee-granskade tidskrifter med en hög impact factor

28 senaste året

 

Flera med klickbara tidskrifter

för att du ska få tillgång till hela artikeln eller abstract on line utan lösenord

...

Forskningspublikationer från NDR kronologiskt 2003-

200 totalt, de flesta i högt rankade referee-granskade tidskrifter med en hög impact factor

28 senaste året

 

Flera med klickbara tidskrifter

för att du ska få tillgång till hela artikeln eller abstract on line utan lösenord

...

Topplista: Så är man vänlig mot sig själv enligt svenskarna

 1. Tänka positivt
 2. Ge sig själv egentid 
 3. Inte ställa för höga krav på sig själv 
 4. Behandla sig själv som man behandlar andra 
 5. Vara generös mot andra 

En påminnelse till svenskarna: var snäll mot dig själv – Årets tema under Läkarmissionens Vänliga Veckan är

...

Statins reduce vascular events in all age groups, including people older than 75 years, according to the results of a new meta-analysis from the Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration.

"There are robust data on the benefits of statins in preventing premature cardiovascular mortality and morbidity in

...
Regulatoriskt 
EMA rekommenderar utökad
indikation för Forxiga
 

Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, vetenskapliga kommitté CHMP rekommenderadevid sitt möte i förra veckan, enligt ett pressmeddelande från EMA den 1 februari.Av dessa var Astrazenecas orala diabetesbehandling Forxiga

...

DagensDiabetes App

Tekniska problem efter uppdatering av nya versioner i iphone och android är nu lösta.
Du kan nu från din mobil läsa nyheter från www.dagensdiabetes.se samtidigt som de uppdateras där.
 
Hur göra?
1. Tag bort din tidigare inlagda app dagensdiabetes från din mobil
2. Gå in på ...
 

​Läkares arbete med prevention och levnadsvanor – en framgångsfaktor för god och jämlik hälsa!

Press release Svenska Läkaresällskapet - 2019-02-04 07:00 CET

Svenska Läkaresällskapet (SLS) lanserar nu rapporten ”På väg mot bättre och mer jämlik hälsa” som sammanfattar arbetet inom Läkaresällskapets

...

News from Medtronic: Hypoglycemia Prediction (IQcast) with Sugar.IQ and Timing on the Next-Gen MiniMed 780G Closed Loop

MiniMed 780G to add automated correction boluses and Bluetooth, aims to launch by April 2020; Guardian Connect users can now use IQcast on Apple iPhones

Medtronic recently shared two

...

The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) has recommended Febr 1 an additional indication for dapagliflozin (Forxiga/Farxiga/Edistride, AstraZeneca) for use in adults with type 1 diabetes who meet certain criteria.

The drug, a selective

...

Typ 1 diabetes dubbelt så vanligt om 20 år

Ökningen av antalet barn som insjuknar i typ 1 diabetes fortsätter. Forskare som analyserat data från 22 europeiska länder under de senaste 25 åren konstaterar att den årliga ökningen ligger på drygt tre procent. Forskarna undersökte också det cykliska

...
Patienter med psykiatriska diagnoser läggs inte in på sjukhus för psykiatriska problem i samma utsträckning när dehämtar ut läkemedel mot diabetes och höga blodfetter som när de inte gör det. Resultaten kommer från svenska data, skriver Petra Hedbom www.dagensmedicin.se
 

– Vi blev väldigt förvånade att

...

Fördröjd behandling av diabetes

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2019 15:19 CET

Region Västmanland har anmält en händelse enligt lex Maria där en patient drabbats av en fördröjd behandling av diabetes.

En man i 50-årsåldern kontaktar vårdcentralen pga. besvär med urinträngningar, tungsveda och ökad törst. Vid

...

ÅRETS HEDERSLEDAMOT

Svensk Förening för Diabetologi

Ort avser där diplomet utdelades vid SFDs diabetesmöte

Hedersledamot Namn Stad Årtal

Claes Hellström Karlstad 1997

Jan Östman Karlstad 1997

Per Björntorp Karlstad 1997

Bengt Persson Karlstad 1997

Sven-Erik Fagerberg Karlstad 1997

Folke Lithner Karlstad 1997

Bengt

...