SKL beslutade om rekommendationen vid ett styrelsemöte i fredags.

 

https://skl.se/download/18.741f521a169687e8d76b101c/1552661703929/Rekommendation-etablering-av-samverkansmodell-för-medicinteknik.pdf?utm_campaign=Läkemedelsmarknaden_PREMIUM_190318_Sjukhusenhet%20integrerar%20kliniska%20studier%20i%20rutinsjukvården&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e69d82c95b7b4a96bc00143ffd3d417a&elq=c13e04f8c187491bbe81c1b6017ecde4&elqaid=23584&elqat=1&elqCampaignId=16958

 

SKL vill med rekommendationen stimulera

...

MicroRNA kopplat till diabetes

Lena Eliasson professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds Universitet har arbetat med forskning om mikroRNA (miRNA) med koppling till diabetes i ett flertal år. År 2017 fick hon ett forskningsanslag på två miljoner för att forska vidare hur mikroRNA kan

...
Moderna medicintekniska hjälpmedel för barn med typ 1-diabetes är efterlängtade men knappast risk- och problemfria  

http://www.anpdm.com/article/4245514773414258427542455F4671/23449702/5441045 

Ungefär 50 000 personer i Sverige har typ 1-diabetes. Vanligast är att man insjuknar under barn- och ungdomsåren. Vid årsskiftet 2017/2018 var antalet patienter i
...

AVHANDLING. Redan i sexårsåldern drabbas barn med övervikt och fetma av nedsatt insulinkänslighet, blodfettsrubbning och högt blodtryck. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Om barnen inte får hjälp innebär det en kraftigt ökad risk att senare i livet utveckla diabetes typ 2 och

...

Förslag till uppföljning av SFD (Svensk Förening för Diabetologi) och BLF (Barnläkarföreningens) endodiab: 

I flera av de systematiska översikter som identifierats drar författarna slutsatsen att strukturerad transitionsvård kan ha positiva effekter på bland annat glykemisk kontroll och

...
Risken för hjärt-kärlsjukdom och död hos personer med typ 2-diabetes minskar om de faktiskt tar de kolesterolsänkande läkemedel som ordinerats. Forskning visar dock att riskerna dämpas även om de inte tar full dos.
 

– Resultaten är viktiga och användbara för såväl patient som vårdgivare, för att försöka

...

Another benefit of the glucose-lowering medication metformin has been revealed in a new study, in which it was associated with reduced odds of venous thromboembolism (VTE) in a large primary care population of diabetes patients in England.

The analysis also showed that VTE is two to three times

...

Det finns data i klinisk vardag som är åtkomliga och som går att använda för uppföljning av läkemedel. Metoderna för utvärdering behöver dock vidareutvecklas.

För Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, del skulle det behövas författningsförändringar för att myndigheten ska kunna hantera

...

Enligt Dagens Samhälle i veckan så uppvisar Sveriges kommuner och landsting SKL
ett överskott per 31/12 2018 på 15 miljarder SEK dvs 15 000 miljoner SEK. 

Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyråns SCBs publicering i veckan av räkenskapssammandragen för 2018. 
"Sett över tid är det en godtagbar

...
Forskare har i en ny studie identifierat hur dygnsrytmer i hjärnans celler styr när på dygnet möss blir hungriga och svarar på hormon som reglerar aptiten. Forskarna hoppas att dessa resultat så småningom kan bana vägen för att förstå hur sömnbrist och skiftarbete leder till fetma och typ
...

Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas Riksförbund har i ett samverkansprojekt definierat kärnkompetensen personcentrerad vård. 

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. För att tillgodose

...

Rapport från ATTD kvällsmöten

Digital insulinpenna

Under detta symposium samlades majoriteten av alla deltagare från Sverige för att diskutera intrycken av årets ATTD. En av diskussionerna kom att handla om SGLT2 hämmare till T1DM parallellt med insulinbehandling - inför ev beslut  från europeiska

...

Diabetespatienter T2DM verkar drabbas av färre kardiovaskulära händelser om de äter nötter flera gånger i veckan, enligt amerikansk data. Men kopplingen ses inte för jordnötter.

skriver Maria Gustavsson, www.dagensmedicin.se

De nya resultaten gäller vid typ 2-diabetes. Fynden antyder att den som äter

...

Forskning på zebrafiskar som kan leda till nya diabetesbehandlingar prisas

I sin forskning på zebrafiskar strävar Olov Andersson, Karolinska Institutet, efter att skapa insulinproducerande celler och nya behandlingsmetoder vid diabetes.
För det har han utsetts till mottagare av Leif Groop award

...

Typ 2 diabetes kan vara svårt att upptäcka då symtomen ofta kommer smygande. I ett unikt samarbete mellan Folktandvården och primärvården i Region Stockholm hittas patienter med risk för att få diabetes vid en vanlig undersökning hos tandläkaren.

– Kan vi på Folktandvården bidra till att tidigt hitta

...
Öppna jämförelser 2018: 
Sex frågor - En god vård? 

Hälso- och sjukvården visar på goda resultat, men det finns fortfarande stora regionala skillnader och förbättringsområden. Rapporten redovisar övergripande resultat för hälso- och sjukvården utifrån sex frågor.
 
Rapporten fokuserar på att ge en övergripande
...

En mer aktiv behandling av riskfaktorer skulle minska diabetespatienters risk för hjärt-kärlsjukdom och död, skriver www.lakemedelsvarlden.se Helene Wallskär.

Målvärdena för långtidsblodsocker, systoliskt blodtryck och LDL-kolesterol i dagens riktlinjer är inte tillräckligt låga för att ge maximalt skydd

...

ATTD 2019 Berlin 20-22/2

ATTD är en kongress som växer för varje år. Deltagarantalet i år översteg tretusen personer. Ämnet för mötet är modernisering av behandling av personer med diabetes med tydligt uttalat fokus på typ 1 diabetes. Behovet av att förbättra diabetesvården motiveras huvudsakligen med de

...

From the ATTD Meeting and poublished at the same time in Journal of Diabetes Science and Technology

NMR Spectroscopic Analysis to Evaluate the Quality of Insulin:

Concentration, Variability, and Excipient Content

 

Abstract

Daniel Malmodin, PhD*,Anders Pedersen, PhD*, Göran Karlsson, PhD, and Gun

...

Hur bra vård diabetespatienter får beror på hur vårdcentralerna väljer att organisera sitt arbete.

- Det finns tydliga förbättringar att göra för att uppnå en jämlik vård, nationella behandlingsmål för långtidssocker och minska risken för förtidig död, säger hon.

2006 och 2013 skickade hon ut ett

...
Glooko has analyzed almost 15 billion diabetes data points to uncover some global diabetes insights. Download the report to see what average blood glucose values by country, most common times for hypoglycemic and hyperglycemic events, and many more interesting facts
 
Free pdf
...

Diabetes Technology & TherapeuticsVol. 21, No. S1EditorialsFree Access

Technologies in Diabetes–the Tenth ATTD Yearbook

Tadej Battelino

Moshe Phillip

Published Online:20 Feb 2019https://doi.org/10.1089/dia.2019.2500

 

Introduction to ATTD Year Book

After the festive introduction to last year's

...

Summary

Sodium glucose cotransporter (SGLT) inhibitors are new oral antidiabetic medications shown to

effectively reduce glycated hemoglobin (A1C) and glycemic variability, blood pressure and body

weight without intrinsic properties to cause hypoglycemia in people with type 1 diabetes.

However, recent

...
FN har utnämnt 2019 till det internationella året för grundämnenas periodiska system
 

Den gulnade planschen som satt på väggen i skolans kemisal är kanske inte något som vi i förstone förknippar med stora vetenskapliga upptäckter. Men det periodiska systemet är ett sätt att dela in grundämnena och

...

 2019 Feb 20. doi: 10.1089/dia.2018.0328. [Epub ahead of print]

Cost-Effectiveness Analysis of the MiniMed 670G Hybrid Closed-Loop System Versus Continuous Subcutaneous Insulin Infusion for Treatment of Type 1 Diabetes.

Jendle J1Pöhlmann J2de Portu S3Smith-Palmer

...