Patientorganisationer gör 
tummen ned för utredning
 

Läkemedelsutredningen lever inte upp till förväntningarna. Ett redan komplext system föreslås bli ännu mer svåröverskådligt. Det skriver företrädare för 16 patientorganisationer på SvD debatt i gårdagens tidning.Debattörerna anser att det är anmärkningsvärt att utredningen helt och hållet saknar patientperspektivet och förslag på ökat patientinflytande. De anser att utredningen saknar förslag på hur svårt sjuka personer snabbare ska få tillgång till nya läkemedel. De befarar i stället att förslagen kan leda till att det blir tvärt om.De ifrågasätter därför förslaget om att inrätta Läkemedelsrådet och att låta Läkemedelsverket ta fram tidiga kunskapsunderlag.”Vi har svårt att förstå vinsten med att inrätta en ny myndighet och omfördela uppgifter. Sverige har redan ett system för hantering av nya läkemedel och nya nivåer i ett redan komplext system behövs definitivt inte”, skriver de.Debattörerna föreslår att allt ansvar för läkemedel placeras under en myndighet som får i uppdrag att hantera de olika uppdragen. Det skulle öka tydligheten och troligtvis också ge ett mer kostnadseffektivt och rättvist system.Patientorganisationerna är också emot att låta regionerna få finansieringsansvaret för läkemedel. De anser att det finns en uppenbar risk för att det leder till högre läkemedelpriser.”Frågan är också om regionerna verkligen har förmåga att driva och ge incitament för utveckling och innovation”, skriver de.Patientföreningarna bakom debattartikeln är Blodcancerförbundet, Bröstcancerförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige, Funktionsrätt Sverige, Gynsamposten (Gyncancerföreningarnas tidskrift), Hjärntumörföreningen, Riksförbundet Hjärtlung, Tarm-, uro- och stomiförbundet, Melanomföreningen, Neuroförbundet, Nätverket mot cancer, Cancerföreningen Palema, Parkinsonförbundet, Prostatacancerförbundet, Reumatikerförbundet och Svenska sköldkörtelföreningen.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt