Nytt Nr av DiabetologNytt
preprint digitalt
 
Finns överst till vä på www.dagensdiabetes.se på din laptop
eller överst i din mobil eller ipad på samma www
 
Eller gå in på nedan www direkt,
tar 30-40 sek att ladda ner pdf
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ordföranden har ordet
Redaktörspalten
NDR-nytt
Ledare Behandling av typ 2 diabetes 2020. Peter Nilsson

Nya mått på glykemisk kontroll för T1DM

Diabetesporträtt Soffiaa Gudbjörnsdottir

Rapport Europeiska diabetesmötet Anders Frid
Rapport Intern barndiabetesmötet Frida Sundberg

Sett & Hört

Nationella Arbetsgruppen för Diabetes NAG-D Bokrecension
Program Vårdiabetesmötet 11-13/3 Uppsala
Res med SFD till ATTD, ADA, EASD och ISPAD 2020

Kongresskalender 2020-2021

 

Tidningen utskickas med posten till SFDs medlemmar om 2 veckor

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt