Efter påtryckningar från oppositionen presenterade regeringen under måndagen fem extra miljarder kronor till kommuner och regioner.
 
Pengarna kommer att fördelas så att regionerna får 1,5 miljarder och kommunerna 3,5 miljarder. Pengarna är så kallade generella bidrag, vilket innebär att regionerna och kommunerna får använda dem fritt. Det välkomnas av Anders Knape, ordförande för Sverige kommuner och regioner, SKR.

”Det är glädjande att det nu äntligen också sker ett trendbrott i form av generella bidrag, även till regionerna, så att de kan användas utifrån lokala och regionala behov. Det är en viktig skillnad från tidigare år när regionerna endast fått riktade bidrag”, säger Anders Knape i en presskommentar
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt