Svensk Förening för Diabetologi (SFD) och Kardiologföreningen har 16/1 kommit överens om att under början av året försöka publicera ett dokument som utgör ett förhållningssätt till EASD-ADA-ESC riktlinjerna som kan gälla för allmänläkare, endokrinologer, diabetologer och kardiologer.
 
Detta kommer att läggas ut på www.dagensdiabetes.se och kardiologföreningens www.

David Nathanson
Ordf SFD
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt