Den 11-12 september 2019 arrangerar Umeå universitet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Journal of Internal Medicine i samarbete med Svenska Läkaresällskapet Berzeliussymposiet ”Obesity and Type 2 Diabetes: Understanding the Role of Ethnicity”. 

Ledande forskare presenterar en uppdaterad syn på obesitas och typ 2 diabetes från olika perspektiv, inklusive genetik och interaktioner mellan gener och miljö. Konferensen kommer att ta upp skillnader mellan specifika geografiska och etniska populationer i Australien, Subsahariska Afrika, afroamerikaner och Pimaindianer i USA, Sydostasien, Grönland och afrikanska migranter i Europa. Det blir också rundabordssamtal och även möjlighet att presentera egna data och diskutera dessa med ledande experter. 

2000 SEK för ditt deltagande


Professor Paul Franks, Lund: ”The genome out of context: gene-environment interactions in obesity and type 2 diabetes”.
 
Genetisk epidemiologi. 


Professor Julia Goedecke, Cape Town: Ethnic disparities in type 2 diabetes risk: The South African experience". 
Etniska aspekter på utveckling av fetma och typ 2-diabetes i Sydafrika, det land där typ 2-diabetes ökar mest i världen.


Professor Barbara Gower, Alabama:
 Racial disparity in obesity: Is physiology to blame?
Den fysiologiska grunden för den höga förekomsten av typ 2-diabetes bland afroamerikaner, både barn och vuxna.

Professor Kyong Soo Park, Seoul: Pathogenesis of type 2 diabetes in East Asians”. 
Genetik och patogenes rörande typ 2-diabetes, mitokondriell dysfunktion och mekanismer för insulinresistens i skelettmuskeln med fokus på asiatisk bakgrund.


Professor Torben Hansen, Copenhagen: ”Precision medicine in isolated populations – lessons from Greenland”. 
Genetiska, mikrobiota och metabola studier vid monogen diabetes och barndomsfetma samt genetiskt epidemiologiska studier, med fokus på studier av inuiter på Grönland.

Professor William C Knowler, Phoenix: How epidemiologic research in American Indians led to randomized clinical trials in prevention of type 2 diabetes”.
Diabetesforskning i USA, inkluderande en 43-årig populationsstudie av typ 2-diabetes bland Pima-indianer samt två multicenter randomiserade kliniska prövningar (DPP/DPPOS och Look AHEAD). 

Professor Charles Agyemang, Amsterdam:
 Cardiovascular disease burden among African migrants in Europe: Insights from the RODAM study”. 
Studier inom epidemiologi och förebyggande av kardiovaskulära sjukdomar/riskfaktorer bland etniska minoriteter och invandrarpopulationer i höginkomstländer respektive låg-medelinkomstländer.

Program och anmälan hela nedan långa länk, kopiera och lägga in i din browser för att komma dit

https://sv-se.invajo.com/event/umeåuniversity%2Cstint%2Cjournalofinternalmedicinen%2Ctheswedishsocietyofmedicine/berzeliussymposiumobesityandtype2diabetes

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt