Välkommen till internationell diabeteskonferens 

 – anmäl ditt intresse redan nu  

Under två spännande diabetesdagar i januari samlas profession, ledande experter och personer med egen erfarenhet av diabetes från hela världen kring temat ”Bygga broar mellan primärvård och slutenvård”. Redan nu kan du anmäla ditt intresse till konferensen som arrangeras av DSMA, där APC denna gång står för värdskapet.

Välkommen till Diabetes Self-Management Alliances (DSMA) femte årliga internationella konferens där APC i år står för värdskapet. Konferensen äger rum 27-28:e januari 2020 på Djurönäset Spa and Conference Hotell i Stockholms skärgård.

Årets tema är: “Bygga broar mellan primärvård och slutenvård: utmaningar, fallgropar och lösningar vid personcentrerad diabetesvård”. Fokus är multi- och interprofessionella perspektiv på utbildning, forskning, egenvård, stöd och metoder för att hjälpa personer med diabetes.

Bakom konferensen står Diabetes Self-Management Alliance (DSMA) - ett internationellt samarbete som syftar att stärka ledarskapet i egenvårdstöd vid diabetes. DSMA anordnar konferenser varje år där ledande forskare, kliniker, akademiker och personer med diabetes diskuterar utmaningar av ”Self-Management som ett stort behandlingsområde” och sprider nya forskningsrön.  

Detaljprogram är klart efter sommaren. Redan nu kan du föranmäla intresse: www.eventsforce.net/dsma2020

Vi ser fram emot att få mötas i Stockholm och diskutera dagens och

framtidens diabetesvård!

EASD, Academic primary health care, SFSD, Storsthlms diabetesförening

Press info

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt