Gåvomottagare Barndiabetes typ 1 diabetes
• Helena Elding Larsson, Lunds Universitet
• Gun Forsander, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
• Lisa Juntti-Berggren, Karolinska Institutet, Sthlm
• Kristina Lejon, Umeå Universitet
• Johnny Ludvigsson, Linköpings Universitet och Barndiabetesfonden
 
5,6 miljoner SEK fördelades, varierande belopp, upp till 1,3 miljoner SEK per forskare,
utifrån en riktad ansökan till ett speciellt barndiabetes-forsknings-projekt.
 
Inkomna ansökningar värderades av ett vetenskapligt råd vid Odd Fellow
och ovan gåvomottagare utsågs därefter.
 
Diplom med angivet belopp utdelades i Stadshuset i Stockholm fredagen den 26/4
i samband med Odd Fellows 200 års-jubileum med 800 deltagare.
 
Under 3 år har enskilda medlemmar och föreningar i Odd Fellow gjort insamlingar
för forskning att utdelas vid aktuellt jubileum

Helena Elding Larsson, docent och överläkare
1.    Helena Elding Larsson, överläkare och docent vid Lund Universitet, för stöd till banbrytande forskning med frågeställningen om oralt insulin givet till barn från 4-7 månaders ålder till 3 år, med hög genetisk risk, kan förhindra utveckling av betacellautoantikroppar och senare diabetes. Ansökt och tilldelats 1.100.000 kronor.

 

Gun Forsander
Gun Forsander
2.    Gun Forsander, docent och överläkare vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, för att studera om en kombination av det infektionsdämpande läkemedlet Azitromycin, inducerad betacells-vila och kostråd kan minska irritationen och belastningen av de insulinproducerande cellerna och därmed bromsa upp förloppet av typ 1 diabetes. Ansökt och tilldelats 1.300.000 kronor
 
Lisa Juntti Berggren
Lisa Juntti Berggren
3.    Lisa Juntti-Berggren, professor, kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska sjukhuset, för en preklinisk experimentell studie för att se om en sänkning av blodfettet APO lipoprotein C3 kan bromsa eller förhindra förstörelsen av beta-celler och därmed minska risken för att utveckla diabetes typ 1. Ansökt och tilldelats 300.000
Kristina Lejon
Kristina Lejon
4.    Kristina Lejon, professor i immunologi och Vice dekan vid Umeå Universitet, för preklinisk forskning för att bättre förstå autoantikroppars funktion och därmed få mer kunskap om varför diabetes typ 1 uppkommer. Ansökt och tilldelats 600.000 kronor.
 
Johnny Ludvigsson
Johnny Ludvigsson
5.    Johnny Ludvigsson, senior professor, avdelningen för pediatrik och institutionen för experimentell medicin vid Linköpings universitet, för en klinisk studie där nydiagnostiserade barn- och ungdomar med typ 1 diabetes behandlas med en intralymfatisk autoantigen kombinerad med vitamin D och en tumor necros factor fört att försöka bevara kvarvarande insulinsekretion. Ansökt och tilldelats 1.200.000 kronor.

 

Barndiabetesfonden
6.    Barndiabetsfonden, som är en stiftelse helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och föreningar. Fonden delar ut bidrag till forskningsbidrag till forskargrupper över hela landet. Behovet av preklinisk forskning, epidemiologisk forskning, genetisk forskning och immunologisk forskning är nödvändig för att förebygga, bota eller lindra barndiabetes typ 1. Ordens jubileumsgåva är ett bidrag till denna forskning. Tilldelats 1.315.000 kronor.


Mer information: www.oddfellow.se

Källa: Pressmeddelande från Odd Fellow Orden i Sverige

 
Nyhetsionfo
www red DiabetologNytt