POSTKONFERENS DIABETES 
Höjdpunkter från EASD och ADA 

Postkonferens diabetes - höjdpunkter från EASD och ADA

Dagens Medicin Agenda arrangerar i samarbete med Svensk Förening för Diabetologi en postkonferens om diabetes med de viktigaste nyheterna från två av årets stora diabeteskongresser, European Association for the Study of Diabetes, EASD, 17-20 september 2019, i Barcelona, och American Diabetes Association, ADA, 7-11 juni, i San Francisco.

Välkommen till ett seminarium fredagen den 25 oktober. Ta del av de senaste rönen om diabetes inom utvalda områden, presenterade av ledande svenska experter. Vilken betydelse har de vetenskapliga framstegen för utvecklingen av svensk diabetesvård?

Anmälan och program. Säkra din plats
 

09:35 - 12:00 

Typ 1-diabetes- nya insikter

 Stig Attvall

Stig Attvall, docent, överläkare, Diabetes, Sahlgrenska Akademin, Göteborg 

Teknik och diabetes

 Karin Filipsson

Karin Filipsson, med dr, överläkare, VE endokrin, Skånes universitetssjukhus

Behandling av typ 2-diabetes-ny kunskap och forskning ur ett primärvårdsperspektiv

 Margareta Hellgren

Margareta Hellgren, med dr, allmänläkare, Närhälsan Södra Ryd, Skövde

12:00 - 13:00 CEST

Lunch

13:00 - 14:25 CEST

Nya diabetesläkemedel vid typ 2-diabetes - en uppdatering

 Magnus Löndahl

Magnus Löndahl, docent, sektionschef, endokrinologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Diskussion: Vilken betydelse har de vetenskapliga framstegen för utvecklingen av svensk diabetesvård?

14:25 - 14:30 CEST

Postkonferensen avslutas

 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt