Hälsoskillnaderna mellan personer som har hög respektive låg utbildningsnivå fortsätter att vara stora i Sverige, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Skillnaderna i hälsa bidrar till att personer med låg utbildning lever kortare liv, trots att mycket av ohälsan går att förebygga och
...
NY STUDIE. Hjärt-kärlsjukdom har minskat rejält i Sverige sedan sent 1990-tal. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin på totalt närmare tre miljoner vuxna svenskar. Relativt sett är det personer med diabetes typ 1 och 2 som är de stora vinnarna.
– Det är en enorm förbättring och ett kvitto
...
Early Glycemic Control and
Magnitude of HbA1c Reduction Predict Cardiovascular Events and Mortality: Population-Based Cohort Study of 24,752 Metformin Initiators. Elisabeth Svensson,1 Lisbeth M. Baggesen,1 Søren P. Johnsen,1 Lars Pedersen,1 Helene Nørrelund,1 Esben S. Buhl,2 Christiane L. Haase,2
...
Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, torsdag den 13 april 2017.
Personer med typ 1 och 2 diabetes stora vinnare när hjärt-kärlsjukdomar minskar

Hjärt-kärlsjukdom har minskat rejält i Sverige sedan sent 1990-tal. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin på
...
Process för att utse 2016 års bästa avhandling
i diabetologi (preklinisk och klinisk)
 
Arbetet har skett i fem faser:
1. Databassökning för att finna underlag för bedömning: Södersjukhusets bibliotekarie har sökt i databasen Libris och fått fram 47 avhandlingar för bedömning.
2. SFD´s vetenskapliga
...
Stipendiet för Förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesvården 2016.
Agneta Lindberg, Hässleholms sjukhus
 
Agneta har med stor ansvarskänsla och genom outtröttligt arbete sett till att samla landstingets resurser för att få en systematisk överföring från journal till NDR att fungera. Hennes arbete
...
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i dagarna presenterat sin ”förstudie om om behov av samverkan kring ett ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder”.
 
Den finns att läsa nedtill i sin helhet utan lösenord. Totalt 45 sidor.
...
Professor Kerstin Hall (1929-2017) har avlidit 87 år gammal efter en tids sjukdom
 
Kerstin Hall utnämndes till professor vid KI och Rolf Lufts efterträdare vid det Karolinska sjukhuset 1980 och var verksam fram till pensionering 1995.
 
På 1950 talet hade Rolf Luft i kliniska studier visat att
...
Patientorganisationen Svenska Diabetesflörbundet har nyligen träffat socialförsäkringsministern för att prata om VAB-problematiken.
 
De överlämnade ett konkret lagförslag om kontaktdagar.
 
Deras lagförslag går att ladda ner via
 
Från Fredrik
...

Fördelar och nackdelar med lågkolhydratdieter

Lågkolhydratdieter är inte bättre än andra dieter vid typ 2-diabetes. Det slår Pamela Dyson från universitetet i Oxford fast i en presentation vid en diabeteskonferens i Malmö på tisdagen.

I en genomgång av tidigare studier av lågkolhydratdieter

...
Fakta. Studien

Under perioden 1987–1991 fick Sverige en tillströmning av flyktingar som kom främst från Mellanöstern och Nordafrika. I syfte att förbättra integrationen placerades de runt om i landet av kommunala tjänstemän som, enligt forskarna, hade begränsad information om flyktingarnas

...

Just over a month after Novo Nordisk announced positive top-line results for liraglutide (Victoza, Novo Nordisk), showing that it significantly reduced the risk of major adverse cardiovascular events in the LEADER Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome

...

Forskning och internationell erfarenhet visar att för framgångsrikt kvalitetsarbete

1. behövs det pålitliga data kring vårdens kvalitet.

2. det behövs personer på varje vårdenhet som på ett särskilt sätt arbetar med kvalitet och en central organisation som stöttar varje vårdenhet.

3. dessutom

...
Svenska Läkaresällskapet
 
 
Den 31 augusti-1 september samlas några av världens främsta företrädare inom akademi och industri samt representanter för stat och vetenskapsmedia vid ett Berzelius symposium i Båstad i Skåne för att diskutera framtiden för precisionsmedicin inom typ 2-diabetes och hjärt-
...

Association Between Use of Lipid-Lowering Therapy and Cardiovascular Diseases and Death in Individuals With Type 1 Diabetes

Abstract

OBJECTIVE To

...

One day a 31-year-old woman who had recently been hospitalized and subsequently diagnosed with type 1 diabetes came into our diabetes clinic for education. She had been discharged from the hospital less than a week prior to coming to our clinic.

She was frustrated when she arrived, as her blood

...

I två separata studier, som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften The Lancet, har forskare analyserat en mängd befolkningsstudier och konstaterat att andelen vuxna män och kvinnor med diabetes eller övervikt ökat stadigt sedan 1980 respektive 1975. I studierna ingår forskning gjord vid

...

Allmänhetens, inklusive myndigheters, kunskap om typ 1 diabetes hos barn är förödande låg. Trots att det är en livshotande sjukdom. Detta måste förändras, skriver Johnny Ludvigsson i ett debattinlägg.

Nyhetsinfo

www  red DiabetologNytt

I Sverige är Typ 1 Diabetes den vanligaste kroniska (bot 0%)

...

Regnell SE, et al. Diabet Med. 2016;doi:10.1111/dme.13115.

Children with type 1 diabetes — even with a short disease duration — have smaller pancreatic volume vs. children without diabetes, but the size difference is not associated with pancreatic fat fraction, according to recent study findings.

In an

...

– Barn med diabetes måste ha en självklar rätt till en bra och säker skolgång. En förutsättning för det är att föräldrarna ges möjlighet att utbilda lärare och skolpersonal om sjukdomen och barnets individuella vårdbehov.

Försäkringskassans nya tolkning av VAB-reglerna medger inte detta vilket

...

DEBATT

Kostfaktorer står för det största hotet mot den globala folkhälsan, men systematiskt förtal av vetenskapliga företrädare skapar osäkerhet hos allmänhet och beslutsfattare, skriver nedan författare i Läkartidningen. Gå in på www.lakartidningen.se för att läsa hela artikeln inkl inlagda

...

En stor satsning på medicinska kvalitetsregister har gjorts under 2012–2016. Detta har lagt grunden för en unik möjlighet att beskriva människors hälsa, upptäcka ojämlikhet i vården och forska fram nya behandlingsmetoder.

Att stoppa finansieringen nu riskerar att slå undan benen för

...

Statistik förskrivning CGM/FGM och insulinpump i Sverige
http://www.diabethics.com/forskning-teknik/statistik-forskrivning-cgmfgm-och-insulinpump-i-sverige/

Gå in på ovan www för att läsa hela artikeln med tabeller i bästa upplösning. I mobil och i dator kan tabellerna förstoring genom att klicka

...

Årets kvalitetsförbättrare 2016 är

diabetessjuksköterska Karin Johansson, Växjö

Bland landets diabetessjuksköterskor har Karin Johansson, Växjö, utsetts till Årets kvalitetsförbättrare. Utnämningen tillkännagavs vid SFSD:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds, symposiedagar 2016 i

...

Press release

Resultat från svenska delen av POC-studien presenterad på SFSD-symposiedagarna:

Vuxna med mindre bra kontrollerad typ 2-diabetes har många hinder mot sjukdomskontroll

Vuxna med typ 2-diabetes, mindre bra reglerade på basinsulin, har en helt annan uppfattning om vad sjukdomskontroll

...