Professor Kerstin Hall (1929-2017) har avlidit 87 år gammal efter en tids sjukdom
 
Kerstin Hall utnämndes till professor vid KI och Rolf Lufts efterträdare vid det Karolinska sjukhuset 1980 och var verksam fram till pensionering 1995.
 
På 1950 talet hade Rolf Luft i kliniska studier visat att tillväxthormon, Somatotropin (GH) förutom att stimulera tillväxten även hade effekt på fett- och sockeromsättning, ibland ledande till diabetes. Många barn med tillväxtrubbningar remitterades till honom och när Kerstin, internmedicinare och kirurg, anställdes som den första kvinnliga underläkaren i endokrinologi 1962, bestämde Rolf Luft att hon skulle ansvara för barn och ungdomar i åldern 5-20 år. För att få en kontinuerlig tillgång till syntetiskt GH kontaktade Rolf Luft tillsammans med Kerstin läkemedelsbolaget Kabi och ett samarbete inleddes. Det statliga Kabi fick uppmaning av regeringen att framställa syntetiskt humant GH. Tillsammans med pediatriker vid universitetssjukhusen i Sverige startade kliniska läkemedelsprövningar med GH till barn med GH-brist. En nationell GH-rådsgrupp bildades.
 
Behandling av vuxna med GH-brist inleddes 1987, när tillräckliga mängder GH kunde framställas. Kerstin Hall lyckades i sitt avhandlingsarbete (1972) från patientplasma isolera den faktor (Somatomedin, IGF-I) som medierar GHs effekt på tillväxt och proteinsyntes och 10 år senare dess bindarprotein IGFBP-1, som regleras av insulin. Kerstin kallas internationellt för ”The Somatomedin Lady”.
 
Hon var under många år den enda kvinnliga professorn på Karolinska sjukhuset och i Nobelkommitten för Fysiologi och Medicin. Hon brann för forskningen och var aktiv fram till sin bortgång.
 
Hennes forskning har bidragit till förbättrad klinisk diagnostik och behandling av tillväxtrubbningar och kommer att få betydelse även för diagnostik och behandling av diabetes även för nya behandlingsstrategier vid vissa cancerformer.
 
Kerstin Brismar, prof, Stockholm
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt