Patientorganisationen Svenska Diabetesflörbundet har nyligen träffat socialförsäkringsministern för att prata om VAB-problematiken.
 
De överlämnade ett konkret lagförslag om kontaktdagar.
 
Deras lagförslag går att ladda ner via
 
Från Fredrik Löndahl
Förbundsordförande
Svenska Diabetesförbundet
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt