NY STUDIE. Hjärt-kärlsjukdom har minskat rejält i Sverige sedan sent 1990-tal. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin på totalt närmare tre miljoner vuxna svenskar. Relativt sett är det personer med diabetes typ 1 och 2 som är de stora vinnarna.
– Det är en enorm förbättring och ett kvitto på vad som hänt inom diabetes- och hjärt-kärlsjukvården i hela Sverige, säger Aidin Rawshani, läkare och doktorand inom molekylär och klinisk medicin.
Studien som publiceras i The New England Journal of Medicine i  veckan visar att förekomsten av hjärt-kärlsjukdom och död hos individer med diabetes i Sverige minskade kraftigt under åren 1998-2014. Trenden hos befolkningen i övrigt var densamma, men inte fullt lika stark.
Hos personer med diabetes typ 1, där medelåldern låg på 35 år, minskade förekomsten av hjärt-kärlsjukdom med 40 procent under perioden. I den jämnåriga kontrollgruppen med diabetsfria personer var minskningen 10 procent.
Hos individerna med diabetes typ 2, med medelåldern 65 år, minskade fallen av hjärt-kärlsjukdom med 50 procent. Hos de jämnåriga kontrollpersonerna utan diabetes sjönk förekomsten med 30 procent.
Förvånande resultat
Aidin Rawshani– Vi blev förvånade över resultaten, både för den allmänna befolkningen och för personer med diabetes. Det har gjorts mindre studier som antytt förbättringar, men ingen av den här omfattningen hos individer med diabetes, säger Aidin Rawshani.
Totalt studerades drygt 2,96 miljoner individer varav 37.000 med diabetes typ 1 och 460.000 med typ 2. Resultaten i studien bygger på samkörningar av uppgifter från Nationella Diabetesregistret, Dödsorsaksregistret och den del av Patientregistret som gäller slutenvård. Utöver ålders- och könsmatchningen såg man också till att grupperna som jämfördes var socioekonomiskt och geografiskt matchade, via registeruppgifter från LISA (Longitudinell integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier).
Av de dödsfall som skedde i de studerade grupperna under perioden utgjorde död i hjärt-kärlsjukdom en majoritet. Individer med diabetes har tidigare visats ha två till fem gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.
Bättre riskkontroll numera för personer med typ 1 och 2 diabetes
– Ett huvudfynd i studien är att både dödsfall och hjärt-kärlsjukdom sjukdom minskar i befolkningen, både hos matchade kontroller och hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Ett paradoxalt fynd är att individer med typ 2-diabetes gjort en mindre förbättring över tid vad gäller dödsfall jämfört med kontrollerna, medan personer med typ 1-diabetes har gjort en lika stor förbättring som kontrollerna, konstaterar Aidin Rawshani.
De positiva trender som observerats i studien beror troligtvis på ökad användning av förebyggande mediciner för att förhindra hjärt-kärlsjukdom, framsteg inom revaskularisering av förträngda blodkärl samt att diabetesvården i övrigt fungerar bra med behandlingsriktlinjer och kvalitetsarbete.
– Vår undersökning och analys omfattar inte förklaringar till de här trenderna men vi tror att det handlar om bättre kontroll av riskfaktorer, bättre patientutbildning, bättre integrerade behandlingssystem för individer med kroniska sjukdomar och individuell vård för individer med diabetes. Ofta finns det ett helt team kring patienten som ser till individens behov, säger Aidin Rawshani.
Länk till artikeln: 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt