Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Ny riskgradering ska skydda diabetespatienters fötter
Ett hårt mallat webbformulär med frågor om fotsår, deformiteter och liknande problem tas snart i bruk för att bättre skydda fötterna på personer med diabetes. Verktyget är ett resultat av forskning vid Sahlgrenska akademin.
– En av orsakerna till att patienter i riskzonen inte upptäcks i tid är avsaknaden av en enhetlig rutin för fotundersökning, vilket leder till att riskgraderingen blir subjektiv, konstaterar Ulla Hellstrand Tang, disputerad ortopedingenjör med lång erfarenhet från vård av diabetespatienter med fotproblem.
Fotsår är en vanlig orsak till amputation hos personer med diabetes. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör de få sina fötter kontrollerade, men rutinerna brister och de regionala skillnaderna är stora, menar Ulla Hellstrand Tang.
I sin forskning och avhandling har hon nu utvecklat ett enkelt och standardiserat e-hälsoverktyg för riskgradering av fötterna. Tydliga beskrivningar och bilder guidar den som utför de 22 undersökningsmomenten så att det inte råder någon tvekan om patientens tillstånd.
Snabbt in i vården
Frågorna som besvaras handlar om exempelvis rörlighet, fotsår, domningar och svettningsgrad. Minskad fotsvett kan indikera nervskada. Likaså undersöks förekomst av hallux valgus, hammartå eller annan deformitet, och så vidare. Alla frågevariabler är vetenskapligt testade så att ett visst tillstånd alltid får samma klassning och behandlingsrekommendation.
Till hösten börjar verktyget D-Foot att användas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, med hopp om att fler kliniker sedan tar efter.
– Det är otroligt glädjande att det så snart kan användas till patienternas bästa, säger Ulla Hellstrand Tang.
Hon har också studerat vilka hjälpmedel som bäst skyddar fötterna från onödigt hårt tryck. I en tvåårig studie fick ett hundratal patienter pröva både prefabricerade och individuellt utformade inlägg. Trycket mättes regelbundet på sju olika mätpunkter under fötterna. Hårdast är trycket mot hälarna.
Viktigt fördela trycket
– Det visar sig att ett individuellt inlägg i högre grad håller om hälkudden, skapar större anläggningsyta och ger ett signifikant lägre tryck än ett mer traditionellt prefabricerat inlägg, säger Ulla Hellstrand Tang.
– Men vi kunde också se att kombinationer av bra skor och prefabricerade inlägg skapade bra anläggningsyta och acceptabelt tryck för vissa personer. En patient med relativt fina fötter kan inledningsvis börja med ett billigare och enklare inlägg. Vinsten är då också att man är färdigbehandlad efter ett besök och inte behöver komma tillbaka två-tre veckor senare, säger hon.
Länk till arrangemanget Hoj17 där Ulla Hellstrand Tang ihop med Göteborgs Diabetesförening till helgen startar en 200 mil lång cykelturné i landet för att uppmärksamma förebyggande fothälsa: 
-------
Hedvig Örneholm, ST-läkare i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, har för sin doktorsavhandling undersökt förutsättningarna för att personer med diabetesrelaterade fotsår ska slippa amputation.
Hon fann att hos de flesta läkte såret utan operation: Fyra av fem med sår på framfotens trampdyna och två av tre med sår på hälen behövde inte opereras eller amputeras för att bli av med såren.
- Patienterna som följdes var äldre och ofta med fler sjukdomar än diabetes. Att se att allvarliga fotsår kan läka för dessa patienter, det är ett viktigt framsteg för att kunna förhindra stora amputationer, säger Hedvig Örneholm.
Hedvig Örneholm jämförde också sårläkningen hos patienter som genomgått amputation nedanför fotleden. Här läkte två av tre amputationssår, men drygt var tredje amputation behövde omopereras innan sårläkningen fungerade.
Syftet med amputation på fotnivå
- Ett av syftena med en amputation på fotnivå är att rädda en belastningsbar extremitet för patienten och därmed ge patienten en större egen rörelseförmåga. En läkt fot, även om den saknar några tår, är lättare att gå på än om patienten ska behöva lära sig att använda en benprotes. Det krävs så pass mycket mer energi att gå med en protes att äldre sjuka patienter oftast inte klarar det, säger Hedvig Örneholm.
Mindre amputationer har ansetts vara mer kostsamma för sjukvården än större. Det här för att en underbens- eller lårbensamputation kan sys ihop varvid läkningstiden är några veckor. En amputation på fotnivå lämnas öppen att självläka vilket tar längre tid och kräver omläggningar av sjukvården.
- Den totala kostnaden för en större amputation, där vi även räknar in behov av särskild omvårdnad och olika insatser i hemmet samt vad minskad rörlighet betyder för patienten, den är samhällsekonomiskt betydligt högre än vid en mindre amputation på fotnivå.
Orsaken till att diabetespatienter lättare än andra kan drabbas av fotsår är att med sjukdomen följer ökad risk för försämrad blodcirkulation och nedsatt känsel. Detta skapar grogrund för elakartade fotsår med risk för amputation och död.
-För att kunna rädda foten måste patienten dock först och främst komma till vårdteamet i tid! Om patienten kommer först när vävnadsdöd, kallbrand, har inträffat så hjälper tyvärr ingen forskning i världen. Därför är det viktigt också med förebyggande åtgärder och information till diabetespatienterna att vara uppmärksamma på sina fötter, avslutar Hedvig Örneholm.
Avhandlingen
Hedvig Örneholm disputerade den 6 april 2017 i ortopedi vid Lunds universitet på doktorsavhandlingen: “The Diabetic Foot: Plantar forefoot ulcer, heel ulcer and minor amputation”
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt