Stipendiet för Förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesvården 2016.
Agneta Lindberg, Hässleholms sjukhus
 
Agneta har med stor ansvarskänsla och genom outtröttligt arbete sett till att samla landstingets resurser för att få en systematisk överföring från journal till NDR att fungera. Hennes arbete har lett till en synbart förbättrad kvalitet på rapporteringen från Skåneregionen, vilket är en grundförutsättning för att registret ska kunna användas för utvärdering och förbättringsarbete i diabetesvården.
 
Soffia Gudbjörnsdottir och David Nathanson
Registerhållare Nationella Diabetes Registret (NDR) och Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi (SFD)
 
 
Stipendiet Årets diabetesteam 2016.
Diabetesteamet vid Hallands sjukhus Kungsbacka
 
Diabetesteamet vid Hallands sjukhus Kungsbacka kännetecknas av ett utpräglat teamarbete med föredömliga resultat och viljan att ständigt bli ännu bättre. Med täta kontakter och fokus på möjligheter ser dom sig som ”patientens PT” och lyfter fram individens egna resurser.
 
Soffia Gudbjörnsdottir och David Nathanson
Registerhållare NDR och vetenskaplig sekreterare SFD
 
Diplom och ett ekonomiskt stipendium kommer att utdelas i samband med Diabetesforum i Stockholm 27/4 på kvällen
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt