Short Report: Care Delivery
Could FreeStyle Libre™ sensor glucose data support
decisions for safe driving?
 
Rayman1, J. Kr€oger2 and J. Bolinder3
1Ipswich Hospital NHS Trust, Ipswich, UK, 2Zentrum fur Diabetologie Hamburg Bergedorf, Hamburg, Germany and 3Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Accepted
...
Jag läste med stort intresse nyhetsbrevet med uppdaterade riktlinjer och en ljusare framtid för patienter med typ 2 utifrån Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens riktlinjer.
 
Ni uppmanar även oss läkare att i dialog med varandra lära oss och utforma en mer effektiv diabetesvård, vars resultat kan mätas
...
Jag har arbetat i drygt 20 år inom socialtjänsten och med jämna mellanrum har jag mött familjer där barnen och ungdomar har diabetes. För de allra flesta barn och unga som insjuknar i diabetes går det väldigt bra. De barn och unga som jag möter i mitt arbete är de som har det svårare. För att
...
The 3Cs of Diabetes Technology Will Revolutionize Diabetes Care 2018.
From IDF International Diabetes Federation Meeting 4-8 Dec Report
 
Diabetes technology is the new kid on the block when it comes to the management of type 1 and type 2 diabetes, but for most doctors and patients it's still an
...
HbA1C converter
 
With support from Anders Björn, professor in mathematics at Linköpings university in Sweden, I have created a converter between all known standards for HbA1c in the world.
 
It also shows a estimate for average glucose that corresponds to a HbA1c. NOTE: These estimations are more
...
Nydebuterad typ 1 diabetes lika vanlig hos vuxna som hos barn
 
Ett blodprov ger rätt diagnos.
Allt fler rapporter påvisar hur felaktig benämningen barn- och ungdomsdiabetes är. Den senaste kommer från universitetet i Exeter, Storbritannien, där forskarna har använt prover på blod, urin och saliv från en halv
...
Nya riktlinjer inför 2018 för behandling av typ 2 diabetes från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.
Ett paradigm-skifte står för dörren!
 
Behandling av typ 2 diabetes blir påtagligt enklare med robusta riktlinjer byggda på evidens. Patienterna får chansen till ett längre liv, fler år utan
...
Berzelius symposium (BZ96) på temat diabetes och hjärtkärlsjukdom i Jubileumsaulan, SUS, Malmö, den 23-25 maj 2018 i regi av Svenska Läkaresällskapet, SFO EpiHealth (LU) samt KI.
 
Se länk för anmälan: 
 
Welcome to the symposium on
Diabetes and the cardiovascular risk
...
International Diabetes Federations möte i Abu Dhabi
 
IDF är en paraplyorganisation för hela världens länders diabetesorganisationer.  För närvarande är 170 länder medlemmar och både patient- och professionsföreningar är välkomna. Man håller ett vetenskapligt möte vartannat år och i år hölls detta möte i Abu
...
Sammanfattning av doktorsavhandling:
Reflektion, insikt och ansvar. Lärandet i att leva med diabetes.
 
Övergripande syfte
Att utveckla kunskapen om lärandet i att leva med diabetes. Beskriva fenomenen insjuknande, lärande och stöd för lärande ur ett patientperspektiv samt fenomenet stöd för lärande i att
...
Läs hela International Diabetes Federatiom IDF Atlas 2017 free online 145 pages
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Forword Dec 2017
Diabetes, a disease no longer associated with affluence,
is on the rise
...
Störd glukosmetabolism och diabetes som riskmarkörer för nedsatt kognition och demens – en översikt
 
Elin Dybjer 1,2, Peter M Nilsson 2
Internmedicinska kliniken, Östra Sjukhuset: SU, Göteborg  Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 
Ett allt större
...
Dag ett:
 
Dag två:
 
Filmatisering är gjord av SKL
Freeware utan lösenord, går att se i mobil eller i dator utan specialprogram
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
The American Diabetes Association (ADA) is proud to publish the 2018 edition of the Standards of Medical Care in Diabetes, the global standard for diabetes care. Produced annually by the ADA since 1989, the Standards of Care is the primary resource to ensure personalized diabetes care focused on
...
Information kring munhälsa publicerad på webben också, se följande länk.
Ett års arbete. Besök, printa ut och sprid till patienter med diabetes
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
De här informationsbladen kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatienter och tandvårdspersonal.
...
Verksamhetsplan NPR-D 2017
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Övergripande mål för utvecklad kunskapsstyrning
De övergripande målen för en utvecklad kunskapsstyrning nationellt, regionalt och lokalt är
· En kunskapsbaserad och mer jämlik hälso- och sjukvård
· En snabbare och mer likvärdig tillgång till
...
American Diabetes Association Guidelines 2017
 
The American Diabetes Association has recommended the med in its official guidelines for 2017.
The ADA gave the product a shoutout in its 2017 Standards of Medical Care in Diabetes, backing it to reduce the risk of cardiovascular death in Type 2
...
The American Diabetes Association ADA just published its 2017 Standards of Medical Care in Diabetes Care.
 
Make sure you have a copy of the new version to help you in clinical practice, skriver ADA
 
The new Standards include guidelines on:
• Screening adults and youth with diabetes for diabetes
...
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen skriver i sin press release att våra levnadsvanor har stor betydelse för hälsan och för risken att utveckla olika sjukdomar. 
 
Att äta hälsosammare och inte dricka för mycket alkohol minskar risken för högt blodtryck.
 
Små förbättringar i matvanor kan ge stora
...
Risk of Ischemic, Hemorrhagic Stroke Up With Type 1 Diabetes
Incrementally increased risks with increasing HbA1c; marked increase with HbA1c ≥9.7 percent
 
The risks of ischemic and hemorrhagic stroke are increased with type 1 diabetes, with incrementally increasing risks with increasing hemoglobin A1c
...
Press release
 
Lunds universitet om Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitet, som får Europeiska Forskningsrådets Consolidator Grant. Pengarna, två miljoner euro över fem år, ska användas till att ta fram nya metoder för att förutse, förebygga och behandla typ 2-diabetes.
 
Charlotte Ling,
...
Det finns en problematik med egentillverkade programvaror, closed loop och modifiering av insulinpumpar.
 
CGM får betraktas som potentiell högriskdevice vid felaktigt användande, insulinpumpar är också högriskdevice vid felaktigt användande - och att felaktigt koppla ihop dessa med icke CE-märkt
...
Woman, 42 years of age. Type 1 diabetes for the past 22 years. I’ve been working with her and reviewing her CGM reports, and teaching about checking patterns before making changes in her pump settings.
 
The other day she sent me her readings for the past two weeks. She told me she sees highs during
...
In a substudy of the multicenter, ongoing Swedish Obese Subjects (SOS), bariatric surgery patients had a 29% lower rate of developing atrial fibrillation compared to the non-surgery group, during nearly 20 years of follow-up (HR 0.71; 95% CI 0.60-0.83; P<0.001), according to lead author Shabbar
...
FDA News Release USA
 
Study links Jardiance to improved survival in patients with type 2 diabetes with cardiovascular disease
 
Release
The U.S. Food and Drug Administration today approved a new indication for Jardiance (empagliflozin) to reduce the risk of cardiovascular death in adult patients with type
...