Stat och landsting i avtal
om kunskapsstyrning
 
Diskussionen mellan de fyra myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap och landstingen om ett nära samarbete om kunskapsstyrning har nu formaliserats i ett avtal. Avtalet har undertecknats av de 21 landstingen och regionerna samt de fyra statliga myndigheterna Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TKV och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Det skriver Dagens Medicin i sin utgåva i dag.
 
Att samtal inletts om samarbete rapporteradeLäkemedelsmarknaden i april.
 
De fyra prioriterade samverkansområdena för 2019 är:
* Utveckling av en modell för behovs- och omvärldsanalys
* Modell för patientdelaktighet
* Stöd till nationellt utvecklingsarbete med digitalisering
* Större regeringsuppdrag eller statliga satsningar i regionerna
 
Tanken är att modellen för behovs- och omvärldsanalys ska användas gemensamt inom de olika nationella programområdena.
 
”Nu krokar vi arm med varandra för att tillsammans få maximal utväxling för en bättre vård. Myndigheterna har kompetens om bland annat läkemedel, nationella riktlinjer och analys av metoders effektivitet och vi har lokalkännedom och medarbetare som genomför vården”, säger Mats Bojestig, ordförande för landstingens styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan.
 
Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell är ordförande i Rådet för styrning med kunskap och landstingen, kallat rådet, kort och gott
 
nyhetsinfo
www red DiabetologNytt