Diabetesforskare får nordiskt medicinpris
Juleen R. Zierath och Patrik Rorsman får Nordiska medicinpriset 2018 för sin forskning om diabetes.
 
Professor Juleen R Zierath, Karolinska institutet, och professor Patrik Rorsman, Göteborgs universitet, får dela på prissumman på 750 000 kronor för sina internationellt ledande insatser i den grundläggande forskningen om diabetes.
 
Juleen R. Zierath belönas ”för sina translationella studier rörande cellulära och molekylära mekanismer bakom utveckling av insulinresistens vid diabetes typ 2, samt för klarläggande av molekylära mekanismer bakom positiva effekter av fysisk träning på glukosmetabolism och genuttryck i skelettmuskulatur.”
 
Professor Patrik Rorsman får priset  ”för sina grundläggande studier rörande cellulär och molekylär reglering av hormonproduktion av olika celler i bukspottkörteln, samt för klarläggande av hur dessa celler reagerar på förändringar av blodsockerkoncentration, studier som skapat en bas för förbättrad behandling vid diabetes.”
 
Nordiska medicinpriset delas efter ett nomineringsförfarande årligen ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam.
 
Press release från Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt