Läkemedelsbolagen kommer att betala 2,8 miljarder kronor i återbäring på läkemedel i år. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en nya prognos som myndigheten lämnat till regeringen.
 
I fjol betalade läkemedelsbolagen en återbäring på 947 miljoner kronor. Antalet sidoöverenskommelser har sedan dess ökat kraftigt.
 
Den samlade kostnaden för de läkemedel som har sidoöverenskommelser uppgår till knappt 6 miljarder kronor på årsbasis.
 
Pengarna återbetalas enligt de sidioöverenskommelser som slutits mellan landstingen och läkemedelsbolagen, efter det att trepartsöverläggningar förts mellan parterna plus TLV.
 
De flesta sidoöverenskommelserna gäller läkemedel mot hepatit C, cancerläkemedely och TNF-hämmare.
 
Staten och landstingen delar på återbäringen. 60 procent tillfaller landstingen och 40 procent går till staten.
 
Antalet läkemedel med sidoöverenskommelser ökar stadigt. Den 1 december var antalet 44. Vid utgången av augusti var sidoöverenskommelserna 41, mot 19 i fjol.
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt