Anslag från Barndiabetesfonden ökar för femte året i rad!
Barndiabetesfonden
 
Den 5 december 2018 beslutade Barndiabetesfonden att tilldela 18 750 000 kronor i anslag till forskning kring diabetes hos barn och ungdom, vilket är mer än stiftelsen har kunnat dela ut någonsin tidigare. Anslagen fördelades i enlighet med rekommendationer från Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter 2018 års utlysning och ansökningsprocess.
 
40 st ansökningar skickades in och vidarebefordrades till Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd efter utgången ansökningstid, och av dessa har nu 25 st projekt beviljats anslag i storlekar från 275 470 kr till 1 352 940 kr. Utöver en rekordstor total summa, har stiftelsen än en gång kunnat bevilja de största enskilda anslagen hittills.
 
En tredjedel av projekten har kunnat beviljas hela den ansökta summan, vilket också är ett stort steg framåt jämfört med tidigare.
 
Hela listan över beviljade forskningsprojekt och anslag kommer att publiceras på Barndiabetesfondens hemsida under januari 2019.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt