I veckan publicerade Dagens Medicin sin lista över årets främsta forskningsnyheter
Framsteg vid olika cancersjukdomar intar flera platser i 10 i topplistan
 
På plats nr 5 kommer Hybrid-closed-loop insulinpump
Inom diabetesforskningern, skriver Dagens Medicin, har det länge varit ett mål att utveckla pumpsystem som känner av patientens glukosvärde och sedan automatiskt anpassar insulindosen, så kallad closed loop. Det har fungerat bra i mer kontrollerade situationer.
 
Men i en ny studie under Europeiska diabetesmötet i Berlin, EASD, i oktober kunde forskare visa, att principen fungerar i vardagen under förhållandevis lång tid, tre månader, och gav bättre glukoskontroll (HbA1c) och färre episoder av hypoglykemi vid mindre väl kontrollerad typ 1 diabetes, jämfört med konventionell pumpbehandling.
 
Men även om detta gällde ett hybridsystem, där patienten sköter insulinet själv vid måltider, anses studien banbrytande.
 
Svenska patienter kan, skriver Dagens Medicins Carl-Magnus Hake, redan nu få tillgång till tekniken enligt ett beslut av NT-rådet från oktober 2018
 
 
Studie Lancet 13 oktober 2018
Enlarging the loop: closed-loop insulin delivery for type 1 diabetes
 
Nyhetsoinfo
www red DiabetologNytt