Transportstyrelsen har i slutet av oktober förbättrat och förenklat tidigare blankett för läkarintyg för diabetes
Den är dessutom så utformad att den även kan skickas in digitalt.
 
 
Läkarintyg diabetes
Digitalt läkarintyg
 
Nu har du som läkare möjlighet att skicka in ett digitalt läkarintyg för körkort för personer som har diabetes till oss på Transportstyrelsen.
 
Vilka läkare kan använda tjänsten?
Den tekniska lösningen som används för att kunna skicka digitala läkarintyg kallas Webcert, som är framtagen av företaget Inera. Webcert kan användas av landstingsläkare om läkaren har SITHS-kort och finns i HSA-katalogen. Privatläkare kan komma åt tjänsten genom inloggning via e-legitimation.
 
För att läkaren ska kunna skicka in läkarintyget digitalt till oss på Transportstyrelsen krävs att medborgaren lämnar sitt godkännande för detta.
 
Frågor kring anslutning till tjänsten
Transportstyrelsen har ingen direkt anslutning mot läkarna, utan all kommunikation går uteslutande via den tekniska lösningen, som förvaltas av företaget Inera.
Du når Webcert via länken https://webcert.intygstjanster.se/
 
Har du frågor om Webcert, anslutning till tjänsten eller felsökning av tjänsten ska du vända dig till Inera på telefon 0771- 25 10 10 eller via deras webbformulär. För mer information, gå in på www.inera.se
 
Nedladdningsbar blankett (pdf)
Du har även möjlighet att ladda ner och fylla i nedanstående blankett, som finns i pdf-format.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

Se också Körkort och diabetes på www diabeteshandboken.se

http://www.diabeteshandboken.se/innehåll/37.-körkort-13755511

www red DiabetologNytt