Nu ligger drygt 20 presentationer som klickbar pdf utan lösenord
från föreläsarna vid SFDs och Psykiatri-föreningens höstmöte i Malmö 12-13/10.
 
 
Välkommen Du som var med på konferensen att se föreläsningar från sessioner Du missat, då det ibland var 4
...
Ny samhällsekonomisk rapport
Sverige förlorar 57 miljarder på sjukskrivningar per år
dvs 170 000 arbetsår per år
 
Så mycket förlorar Sverige på sjukskrivningar under ett enda år enligt en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet.
 
Sjukskrivningar är ett stort och ökande problem i Sverige
...
"Vi befinner oss i ett ögonblick då historien bestämt sig för att ta ett avgörande steg framåt", skriver vetenskapsjournalisten Henrik Ennart, vetenskapsjournalist på SvD idag. 
 
I somras fick journalisten möjlighet att delta i den första internationella forskarkonferensen i nutritionspykiatri med
...
Insulin Pump vs. Insulin Injection: Which Is Best for Type 1 Children?
 
Insulin pumps therapy is associated with better glycemic control and fewer complications, new study suggests.
 
nsulin delivery via injection and continuous subcutaneous insulin infusion via insulin pump were compared in a recent
...
Till våren startas en ny och efterlängtad  kurs med inriktning mot Äldre och diabetes, 7,5 HP, på Högskolan Väst i Trollhättan.
 
Kursen är på avancerad nivå och riktar sig till alla sjuksköterskor med intresse för äldre med diabetes. Den kommer också att vara en av de valbara kurserna för vårt
...
Hej!
 
Såg att Dagens diabetes i våras uppmärksammade våra patientversioner av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes typ 1 och graviditetsdiabetes.
 
Nu finns även en patientversion med de uppdaterade nationella riktlinjerna för diabetes typ 2.
...
Idag kom Läkemedelsverkets rapport
 
 
Ett av huvudbudskapen är att den glukossänkande läkemedelsbehandlingen ska vara individualiserad och hänsyn tas
...
Glödande inspiration på SFDs Höstmöte i Malmö 12-13/10
 
Det blåste hårda kastvindar i Malmö på Höstmötets första dag torsdagen den 12 oktober. Men det hindrade inte Svensk Förening för Diabetologi SFD, Svenska Psykiatriska Föreningen och Sveriges Kommuner och Landsting SKL och tillsammans med
...
En mer än två decennier lång uppföljning av tyska typ 1 diabetiker visar att de enda diabeteskomplikationerna som förknippas med högre risk för för tidig död är hjärt- kärlsjukdomar och allvarlig njursjukdom. Andra följdsjukdomar, exempelvis ögon- och nervskador, var vanliga men inte alls lika
...
I år har priskommittén för Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser haft nöjet att kunna dela ut stiftelsens båda Johnny Ludvigsson-priser – det ena för Framstående Barndiabetesforskning i Norden, och det andra till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige.
 
Barndiabetesfondens Johnny
...
Press relese from Abbott
 
REVOLUTIONARY GLUCOSE MONITORING TECHNOLOGY FREESTYLE®LIBRE NOW REIMBURSED ACROSS JAPAN
 
Published on 2017.08.31
NATIONALLY REIMBURSED FOR ALL PEOPLE WITH DIABETES ON INSULIN THERAPY
 
MORE THAN 1 MILLION PEOPLE, BOTH TYPE 1 AND TYPE 2 
 
FREESTYLE® LIBRE ELIMINATES THE HASSLES OF
...
Diabetes i kriminalvårdens breda sjukdomspanorama
 
I Sverige finns i dag 47 anstalter och 31 häkten. Antal personer som var frihetsberövade den 1 oktober 2016 var 4 231 individer på anstalter och 1 676 på landets häkten. Det är de senaste kvalitetssäkrade siffrorna som anges i kriminalvårdens
...
 
För den som har diabetes har egenvården stor betydelse. Att kunna mycket om kost, motion och behandling är avgörande för att hålla sig i form. Nu kommer forskning om själva lärandet kring sjukdomen, och om patientutbildningen lever upp till patienternas behov.
 
Diabetes är en vanlig åkomma i
...
Rätt teknik vid insulininjektioner är viktigt
 
Över 300 000 personer med diabetes i Sverige injicerar sig själva med insulin en eller flera gånger om dagen för att kontrollera blodsockret. Men många gör det på fel sätt vilket får negativa, och ibland farliga, konsekvenser.
 
Nu har en internationell
...
ISPAD Valencia, oktober 2016
 
Under den gångna veckan hette världens barndiabetologiska huvudstad Valencia. Här samlades drygt 1500 deltagare med anledning av ISPADs (international society of pediatric and adolescent diabetes) 42:a kongress. Mötets rubrik var ”Education and new tehcnologies:
...

Early intervention in treating diabetes has shown long term benefits, follow-up data for both old and new studies show.

At the recent Cardiometabolic Health Congress in Boston, Jay S. Skyler, MD, MACP, professor of medicine, pediatrics and psychology in the division of endocrinology, diabetes and

...
Screening for diabetic retinopathy in youth with type 1 diabetes may be a waste of resources, new findings suggest.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Results from the Type 1 Diabetes Exchange Clinic Registrywere published online October 7 as a research letter in Diabetes Care by
...
Abstract Diabetologia
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Abstract
Aims/hypothesis
People with type 1 diabetes have reduced life expectancy (LE) compared with the general population. Our aim is to quantify mortality changes from 2002 to 2011 in people with type 1 diabetes in Sweden.
 
Methods
This
...
HbA1c och genomsnittligt blodglukos,
 
Från Hans Jönsson
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Glykosylerat hemoglobin A1c, HbA1c, har använts som ett verktyg vid diabetes sedan länge. För kort förklaring till vad HbA1c är, se på min hemsida (1).
 
Ett HbA1c speglar ett ungefärligt
...
Här kommer ett tips om ett avhandlingsarbete som nyligen lagts farm vid Lunds universitet. Helena Malm har studerat det avancerade maskineriet inuti betacellen som leder till att insulinet kommer ut ur cellen och in i blodet. I sin avhandling beskriver hon bland annat två proteiner som styr
...
(Reuters Health) - When people with diabetes experience a dangerous drop in blood sugar, glucose tablets might be a better option than a sugary food or drink, a study suggests.
 
People with diabetes can develop hypoglycemia, or low blood sugar, if they skip a meal, exercise harder than usual or
...

Motivering Stefan Särnblad 2016 – årets diabetolog

Det är extra välförtjänt att Stefan får utnämningen som årets diabetolog just hösten 2016.  Stefan leder tillsammans med Ragnar Hanås arbetet med att sammanställa den svenska anpassningen av den internationella barndiabetesorganisationen ISPADs

...

I en ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University har Emma Carlsson undersökt hur både psykologisk stress och fysisk aktivitet påverkar unga människors immunförsvar.

Det senaste decenniet har diabetes av typ 1 och 2 ökat med en oroande hastighet. Typ 1-diabetes är en så kallad

...
Metformin kan nu användas för att behandla diabetes typ 2 hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion
 
Press release den 18 oktober 2016
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Den europiska läkemedelsmyndigheten (EMA) konstaterar att läkemedel som innehåller metformin kan användas till patienter med
...
Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) årliga möte: 19-21 maj 2017 i Nyborg (Fyn) I Danmark.
 
 
Kontaktperson Kurt Høylund: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den....