Hej!
 
Såg att Dagens diabetes i våras uppmärksammade våra patientversioner av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes typ 1 och graviditetsdiabetes.
 
Nu finns även en patientversion med de uppdaterade nationella riktlinjerna för diabetes typ 2.
 
 
Med vänliga hälsningar
Birgitta Dalenstam Lindgren
Webbredaktör
SOCIALSTYRELSEN
 
Kunskapstillämpning
106 30 Stockholm
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt