Nu ligger drygt 20 presentationer som klickbar pdf utan lösenord
från föreläsarna vid SFDs och Psykiatri-föreningens höstmöte i Malmö 12-13/10.
 
 
Välkommen Du som var med på konferensen att se föreläsningar från sessioner Du missat, då det ibland var 4 parallella sessioner.
 
Välkommen Du som hade svårt att åka till Malmö. Tag del av senaste nytt och förjupa dig i ämnet.
 
Följande finns nu utlagt från A till Ö.
Fler kommer närmaste dagarna
 
Gå in på
Och välj sedan något eller flera av nedan
• Diabetes-fängelse Stig Attvall
• Eva Flygare Wallen_pdf
• Evidensläget ...Mai-Lis Hellenius
• Fysisk aktivitet vid psykossjukdom-Lena Hedlund
• Goda levnadsvanor - Lena Nylander
• Kommunal hemsjukvård vid typ 1 diabetes - Henrik Borg
• Kommunal hemsjukvård... - Marianne Lundberg
• Liaison Physician - Irene Cormac
• Marie Rusner - Somatisk hälso-och sjukvård för personer med långvarig psykisk sjukdom
• Presentation Jenny Sjöö - Psykisk och somatisk sjukdom
• Presentation kaskad 2017 - Lise-lotte Bergerlind
• Presentation_attention- Anna Norrman
• Psykisk sjukdom vid diabetes-Mona Landin Olsson
• Somatisk ohälsa barn psykisk sjukdom Anna Norman Kjellström
• Somatiskt ohälsa - Jarl Torgerson
• Tandhälsa vid pTsykisk sjudom och diabetes- Inger Stenberg
• Unga med diabetes och missbruk - Eva Svanström
• Wathik Alsalim - Kulturella aspekter
• Åstadkomma förändrade levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa- Lena Hedlund
• Ätstörning vid diabetes - Ulf Wallin
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt