"Vi befinner oss i ett ögonblick då historien bestämt sig för att ta ett avgörande steg framåt", skriver vetenskapsjournalisten Henrik Ennart, vetenskapsjournalist på SvD idag. 
 
I somras fick journalisten möjlighet att delta i den första internationella forskarkonferensen i nutritionspykiatri med världsledande experter från jordens alla hörn under 4 dagar i Bethesda utanför Washington DC.
 
I artikeln i SvD diskuteras att tjocktarmen är som en reaktortank, jäser  och där inne tillverkas hormoner och signalämnen som styr våra känslor
 
Nya rön visar att tarmbakterierna är med och styr över vår kroppsvikt, kroniska tarmsjukdomar, typ 2 diabetes, kärlsjukdomar och även cancer. Till listan läggs nu psykisk ohälsa som ångest och depression, men även diagnoser som autism och bipolär depression. 
 
Just i år, skriver Henrik Ennert, så vågar ledande forskare veta att allvarlig depression kan orsakas av skräpmat. Mer än hälften av alla studier kring tarmfloran har publicerats från 2015 - och fram till nu har nästan 20 000 studier publicerats 
 
Depression har av Världshälsoorganisatioen WHO klassats som en av de viktigaste globala orsakerna till funktionsnedsättning. Var femte person insjuknar någon gång i livet i deopression. Totalt lider 542 miljoner personer i världen av ångest och depression, Depression rankas bland de tio allvarligaste sjukdomarna i jordens länder,
 
Henrik Ennart avslutar med att skriva att bra och varierad mat tycks inte bara kunna förebygga psykisk ohälsa. I försök har kostråd nästan lika stor effekt som antidepressiva. "Mat är billigare än medicin och saknar biverkningar, så det är svårt att se något skäl att vänta.
 
 
 
 
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt