Ny samhällsekonomisk rapport
Sverige förlorar 57 miljarder på sjukskrivningar per år
dvs 170 000 arbetsår per år
 
Så mycket förlorar Sverige på sjukskrivningar under ett enda år enligt en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet.
 
Sjukskrivningar är ett stort och ökande problem i Sverige enligt Försäkringskassan. Bakom de höga sjukskrivningstalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora samhällskostnader.
 
Enligt den nya rapporten Samhällsförlusten av sjukskrivningar uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 57 miljarder kronor år 2015 - det senaste år som det finns data för. Det motsvarar nära 170 000 arbetsår och är 15 miljarder mer än kostnaden för hela rättsväsendet inklusive polisen år 2016.
 
Ungefär halva förlusten drabbar företag och hushåll i form av lägre inkomster. Den andra halvan drabbar offentlig sektor i form av mindre skatteintäkter.
 
Beräkningarna är försiktiga, till exempel inkluderar de varken själva vårdkostnaderna eller utbetalningarna av sjuk- och rehabiliteringspenning.
 
– Dagens många och långa sjukskrivningar är ett misslyckande i både ekonomiska och mänskliga termer. Det måste bli enklare för människor att få stöd i tid – det skulle spara stora pengar och minska mycket lidande, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström.
 
Att helt undvika sjukdom är självklart omöjligt. Skandias erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser, men om sjukskrivningarna minskade med bara en tredjedel skulle samhällsförlusten enligt rapporten ha varit 19 miljarder kronor mindre år 2015.
 
– Resultatet är tydligt: Samhällsekonomin förlorar stora summor på sjukskrivningar och ett ökat fokus på förebyggande insatser och tidig vård är avgörande för att minska och korta dem, säger Kristina Hagström och fortsätter:
 
– Det gäller inte minst psykisk ohälsa. Här har politiken misslyckats. Den offentliga vården kan inte erbjuda samtalsterapi och stöd så tidigt som det behövs. Långa väntetider och dålig tillgänglighet skapar stora samhällsförluster i förlängningen.
 
Topp 5 län som förlorar mest på sjukskrivningar:
Län Förlorat ekonomiskt värde Ersättning i sjukår (antal år) Samhällsvinst vid 1/3 färre sjukår

1. Stockholms län 13,4 miljarder kr 35705 4,5 miljarder kr
2. Västra Götalands län 10,8 miljarder kr 32038 3,6 miljarder kr
3. Skåne län 6,3 miljarder kr 20216 2,1 miljarder kr
4. Uppsala län 2,1 miljarder kr 6017 684 miljoner kr
5. Östergötlands län 2 miljarder kr 6292 670 miljoner kr
 
Hela rapporten Samhällsförlusten av sjukskrivningar hittar du här.
Se ditt landsting och din ort
 
 
kan du enkelt se och jämföra samhällsförlusten på läns- och kommunnivå.
 
Så är beräkningen gjord
Rapportens samhällsekonomiska beräkningar utgår från de sjukskrivningsdagar då sjukpenning och rehabiliteringspenning betalas ut, det vill säga sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar som berättigar till dessa ersättningar. Kostnaderna för de första 14 sjukdagarna som betalas av arbetsgivaren är inte inräknade. Beräkningarna begränsas till att uppskatta värdet av inbetalade skatter som går förlorat då arbete inte utförs under dessa sjukdagar. De inkluderar inte själva kostnaden för utbetalning av sjukpenning och rehabiliteringspenning eller kostnaden för vård.
 
Om rapporten
Rapporten Samhällsförlusten av sjukskrivningar - och värdet av att fler går från sjukskrivning tillbaka till jobb är skriven av Nima Sanandaji, samhällsdebattör och teknologie doktor från KTH, på uppdrag av Skandias stiftelse Idéer för livet.
 
Press release Pontus Haag
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt