I år har priskommittén för Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser haft nöjet att kunna dela ut stiftelsens båda Johnny Ludvigsson-priser – det ena för Framstående Barndiabetesforskning i Norden, och det andra till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige.
 
Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris för Framstående Barndiabetesforskning i Norden tilldelas i år den norske forskaren Pål Njølstad, professor vid Universitetet i Bergen och Haukeland Universitetssjukhus. I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns bland annat professor Njølstads genombrott inom klinisk praxis för barn med en mutation i KCNJ11, och hans stora internationella inflytande på utvecklandet av personaliserad behandling av ovanliga former av diabetes.
 
Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till Yngre Forskare i Sverige tilldelas i år Oskar Skog vid Uppsala universitet. Han får priset för sin forskning kring typ 1 diabetes etiologi med syftet att försöka förstå och så småningom kunna förebygga denna sjukdom.
Priskommitténs motiveringar lyder:
 
För Pål Njølstad
"Professor Pål Njølstad är specialist inom pediatrik och pediatrisk endokrinologi, och sedan 2000 professor vid Universitetet i Bergen och vid Haukeland Universitetssjukhus.Han grundade Center for Diabetes Genetics (1997) och Center for Diabetes Research (2012), vilka båda leds av honom . 2016 valdes han till ledamot av Det Norske Videnskaps-Akademi. Han har över 170 publikationer i original, varav flertalet i mycket inflytelserika tidskrifter.
Professor Pål Njølstad har rönt stora framgångar inom forskningen kring monogena och ovanliga former av diabetes. Han har bidragit stort på detta område, och har publicerat forskning i den absoluta framkanten över de två senaste decennierna. Han är en av den norska medicinska forskarvärldens mest publicerade och citerade forskare. Han upptäckte att barn med en mutation i KCNJ11 kan byta ut insulin-injektioner mot sulfonylurea-tabletter, ett oerhört stort genombrott inom klinisk praxis. Han har identifierat och beskrivit genetiska orsaker till ett antal nya former av diabetes, inklusive variationer i Kir6.2, HNF-1B och insulin-gener. Han har varit en nyckelperson i etablerandet av en djup mekanistisk insikt i flertalet former av monogen diabetes.
Sammanfattningsvis är professor Pål Njølstad erkänd som en internationell kapacitet och ledare inom sitt fält, där han framför allt har lett utvecklingen av personaliserad behandling av ovanliga former av diabetes."
 
För Oskar Skog
"Oskar Skog försvarade sin doktorsavhandling 2012 och har sedan dess etablerat sig som självständig forskare vid Uppsala Universitet. Han har fokuserat sin forskning på typ 1 diabetes etiologi sedan sina tidiga doktorandstudier, i övertygelsen att en förståelse för sjukdomens underliggande mekanismer är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla metoder för att förebygga den.
 
Genom ett unikt användande av ett flertal olika samlingar av humana ö-cellprover har Oskar gjort viktiga upptäckter under de senaste åren, som har informerat de patogeniska mekanismer som leder till typ 1 diabetes, och vilka samtliga har publicerats i välrenommerade facktidningar. På senare tid har Oskar etablerat sin egen forskningslinje och bekräftat sin självständighet i och med de forskningsanslag han erhållit som huvudsökande, och genom att få sina artiklar publicerade utan handledares medförfattande.
 
Oskars forskning kring typ 1 diabetes etiologi är en fantastiskt viktig del av att försöka förstå och så småningom kunna förebygga denna sjukdom som drabbar så många barn."
 
Nyhetsinfo
www red DiabetolopgNytt