Pressmeddelande den 26 maj 2020

Diabetesutredning vid hjärtinfarkt kan minska nya hjärt-kärlhändelser 

Höga blodsockervärden vid insjuknandet i hjärtinfarkt ökar risken att inom kort drabbas av en ny hjärt-kärlhändelse.

Det visar en ny analys med stöd av Hjärt-Lungfonden. Forskarna bakom studien vill

...

Medicinteknik finns nu på Janusinfo

På janusinfo.se finns information om läkemedel, riktad till läkare och sjukvårdspersonal.

Nu finns även rekommendationer om hur medicintekniska produkter ska införas i hälso- och sjukvården. Detta kallas ”nationellt införande av medicintekniska produkter”.

Målet är en

...
 

Prevention and management of COVID-19 among patients with diabetes: an appraisal of the literature

...

Ny studie kring modellering av typ-2 diabetes

Studien är en jämförelse av kohort- och mikrosimuleringsmodeller inom kostnadseffektivitets modellering av typ-2 diabetes. I artikeln som är publicerad i PharmacoEconomics presenteras en fallstudie med IHEs kohortmodell, the Diabetes Cohort Model

...
Centrum för diabetes inom Akademiskt specialistcentrum Stockholm har tilldelats årets Diabetespriset. Priset delas ut av Storstockholms Diabetesförening till dem som gör det lilla extra i kampen för en bättre diabetesvård.

Centrum för diabetes är gamla Karolinska Solna - nu under SLSO som
...

Ansvarig för TEDDY Årsrapport är docent Carina Törn 

Tabeller och figurer saknas på på detta www. Script för www.dagensdiabetes.se svårgör tyvärr publikation av tabeller och grafik.

Årsrapporten i sin helhet med figurer och illustrationer kommer att publiceras i september numret av DiabetologNytt

I år fyller

...

Pressmeddelande den 12 maj 2020

Fler söker vård för hjärtinfarkt efter informationsinsats 

Antalet hjärtinfarktpatienter som behandlas är tillbaka på normala nivåer efter en period av hastigt sjunkande siffror under Covid-19 epidemin. 

- Resultaten pekar på att patienterna har tagit till sig av

...

Det finns en tydlig koppling mellan förbättrad tarmmikrobiota och ett av våra vanligaste kolesterolsänkande läkemedel, statiner. Det framgår av en europeisk studie där forskare vid Göteborgs universitet ingår.

Tarmens mikrobiota, alltså sammansättningen av bakterier, har tidigare kunnat kopplas till

...
Fem nya sjukdomsområden ska få standardiserade vårdförlopp nästa år. Vilka ska tas fram av organisationen för kunskapsstyrning, skriver www Dagens Medicin Linda Berglund. Ett av dessa är diabetes

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, innebär att arbetet med...
Press release
 
Håkanssonpriset 2019 går till diabetesforskare: Emily Sonestedt och Magnus Hillman, båda verksamma vid Lunds universitet samt Carl Brunius vid Chalmers Tekniska Högskola.
 
Priset ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och
...

Continuous interstitial glucose sensing

- the standard of care in diabetes in T1DM and in some T2DM

 

Background

The current standard of care for glucose monitoring in people with diabetes is still in many patients self-monitoring of blood glucose (SMBG) using blood glucose test strips and meters.

...

Avser utdata under 2018.

TEDDY studiens hemsidor 

Det går att läsa om TEDDY studien på dessa webbsidor: 

https://teddy.epi.usf.edu/

(engelska och svenska) 

https://www.teddy.lu.se

(svenska) 

 

www.dagensdiabetes.se saknas i TEDDY studien figurer och bilder,

då plattformens internet-script svårgör

...
För att Sverige ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin krävs omställningar på flera områden.
Regeringen bör prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt.

Det skriver företrädare för vård, akademi, patientorganisationer, läkemedelsföretag och professionsförbund i
...
Tag del av juni-numret av DiabetologNytt.
 
Det skickas ut med posten om 5-6 arbetsdagar till alla 4000 medlemmar
i Svensk Förening för Diabetologi (SFD).
 
Gå in på
 
 
överst till höger finns klickbar pdf
 
eller gå in direkt på nedan www
 
...

Excess risk of lower extremity amputations in people with type 1 diabetes compared with the general population: amputations and type 1 diabetes

Arndís Finna Ólafsdóttir, Ann-Marie Svensson, Aldina Pivodic, Soffia Gudbjörnsdottir, Thomas Nyström, Hans Wedel, Annika Rosengren, Marcus Lind

Artikel i sin helhet
...

Viktigt säkerhetsmeddelande för personer med diabetes som använder NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus

Pressmeddelande   

Novo Nordisk återkallar idag NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus i Sverige på grund av ett problem med injektionspennans dosminne. Injektionspennorna

...

SFD har under våren arbetat med att skapa en ny

hemsida, svenskdiabetes.se, som lanseras

nu.

 

Vi räknar med att få arbeta

kontinuerligt under året för att kunna leverera

samma fina innehåll som de gamla hemsidorna gör.

 

Planen är att köra bägge hemsidorna parallellt tills

vi ser att den nya hemsidan

...
I mer än 60 år har metformin varit förstahandsval av läkemedel vid typ 2 diabetes. Det är det äldsta och fortfarande vanligaste medlet. Nu visar amerikanska forskare att metformin även under många år kan förhindra att sjukdomen bryter ut hos patienter med hög risk att insjukna.
 

Det är den stora och

...
Tag detl av 2018 års data från drygt 80-tal diabetesmottagningar på sjukhus,
från alla enheter på sjukhusen
 
48 sidor,  inledande text och de viktiogaste figurerna i utfall,
tar 15-20 sek att ladda ner pdf, så vänta in tiden något då figurer är i färg
 
 

Inledning

Nationella Diabetesregistret

...

Patient Hurt by Do-It-Yourself Artificial Pancreas Prompts FDA Warning

The U.S. Food and Drug Administration warned diabetics against building their own artificial pancreas system to help control blood sugar levels after a patient using one suffered an accidental insulin overdose.

...

Standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden

Nu har regeringen och SKL slutit en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp inom flera sjukdomsområden.

 
Marie Morell

Marie Morell

 

– Vi ser att standardiserade vårdförlopp ger goda resultat inom cancervården.

Nu tar vi nästa steg och

...

Syftet med mötet var att utvärdera framstegen som gjorts för att hantera diabetessjukdomen i Europa, för att se över vilka riktlinjer och strategier, som finns i medlemsstaterna, och hur man kan hjälpa medlemsstaterna att ge god vård till EUs invånare med diabetes.

 

Deltagarna kom från England, Irland, Tyskland,

...

ABSTRACT

Introduction:

Were the participants of the

EMPA-REG OUTCOME trial representative of

patients receiving empagliflozin in clinical

practice?

The aim of the present study was to

examine the prevalence of cardiovascular disease

(CVD) in type 2 diabetes patients starting

empagliflozin treatment

...

Jan Östman (1929-2019)

En centralgestalt i svensk diabetologi.

Jan Östmans betydelse för forskning och klinik på KarolinskaHuddinge och KI har fint tecknats i DN av två av dem dom med stor framgång fört hans arv vidare inom dessa områden, professorerna Peter Arner och Jan Bolinder. 

Min uppgift från

...

Svenska Diabetesförbundet företräder 0,5 miljon människor som lever med diabetes i Sverige idag, oavsett ålder eller typ av diabetes. Dessutom företräder vi dessa personers familjer och närstående, som också påverkas av sjukdomen. 

Diabetesförbundet har med sin 76-åriga historia en bred erfarenhet

...