Fördröjd behandling av diabetes

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2019 15:19 CET

Region Västmanland har anmält en händelse enligt lex Maria där en patient drabbats av en fördröjd behandling av diabetes.

En man i 50-årsåldern kontaktar vårdcentralen pga. besvär med urinträngningar, tungsveda och ökad törst. Vid läkarbesök framkommer 30 kg ofrivillig viktnedgång, stark törst och höga sockervärden i och ketoner (syra) i urinen. Patientens symptom bedöms orsakade av diabetes men ändå tas inget akut blodsocker utan patienten uppmanas komma tillbaka för två fasteblodsocker.

Inkomna provsvar på HbA1c (långtidsvärde för blodsocker) visar mycket högt värde 183 som dock ej bevakas eller tas om hand. 

Patient kontaktar vårdcentralen igen då han inte mår bra och har högt blodsocker. Patient meddelar att en arbetskollega uppgett att han luktar aceton. Patient uppmanas först då att omgående uppsöka akutmottagningen där han läggs in för vård på sjukhuset. Patienten erhåller dropp, insulinbehandling och övervakning samt kontakt med diabetessköterska och dietist och kan sedan skrivas ut med både tablett som insulinbehandling för fortsatt uppföljning på vårdcentralen.

Vårdcentralen har vidtagit flera åtgärder för att förhindra ett upprepande av händelsen bl.a. hur provsvar tas om hand.

Chefläkare Region Västmanland 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt