No one is excused from diabetes. That's the message behind a new public education campaign targeting the 86 million American adults with what's known as prediabetes.

More than one in three adults in the United States has prediabetes, a serious health condition that can lead to type 2 diabetes,

...

From the press release

New pen may improve glycemic control in people with severely insulin-resistant diabetes.

For the first time Humulin % U-500 will now be available in a pen. This will help to prevent all the errors that this insulin has had in the past because of the confusion with units and

...

β-cell centric classification of diabetes puts focus on single common denominator of all types.

The use of classification systems and unvarying diagnostic standards help form a mutual language among patients, physicians and other healthcare professionals. As of now, the primary classification

...

β-cell centric classification of diabetes puts focus on single common denominator of all types.

The use of classification systems and unvarying diagnostic standards help form a mutual language among patients, physicians and other healthcare professionals. As of now, the primary classification

...


Rapporten presenterar 45 indikatorer som beskriver kvaliteten i hälso- och sjukvården. Indikatorerna är uppdelade utifrån olika områden som dödlighet, hälsotillstånd, säker vård, förtroende och patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Generellt har resultaten för flera indikatorer

...

Nyhetsinfo

 

 

 

Europeiska forskningsrådet gör en storsatsning på diabetesforskning. Ett projekt som leds av professor Paul Franks vid Lunds universitets Diabetescentrum ska ta fram metoder som kan användas i utformningen av förebyggande behandling för typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar.


 

Projektets syfte

...

Kaiser Survey Links Portal Use With Improved Perceptions of Health 

Thirty-two percent of patients with chronic conditions said that exchanging e-mail with provider improved their overall health

A third of patients with chronic conditions who exchanged secure e-mails with their doctors said that

...

Jag vill inleda med ett citat från ett samtal i grupp för personer med typ 1 diabetes:

  • Jag tycker… ta blodprov själv hemma. Det är en fantastisk grej. Och sen fick jag insulinpump. Och nu….CGM.
  • Det är jättebra….. Och upplever som att jobbet med att kunna hantera diabetes har blivit mycket lättare för
...

Förlag Natur & Kultur 2015. Pris inbunden 255 kr.

Amerikanska originalets Mindset – the new psychology of  success

 

C S Dweck är forskare inom personlighet-, social- och utvecklingspsykologi. Hon har varit professor vid Colombiauniversitetet och är det nu vid Stanforduniversitetet. 

 

Det hela startade

...

The 5-year survival of patients on glucose-lowering agent differs and is partly driven by the patient’s individual risk profile.

 

The lowest 5-year mortality risk was found with metformin therapy, and statins were associated with lower 5-year mortality, according to the researchers.

Pieter Gillard, MD, PhD,

...

 

En ny app har utvecklats tillsammans med barndiabetespatienter och vårdpersonal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Barn och ungdomar med nyupptäckt diabetes kan nu använda appen för att på ett enkelt sätt följa sin sjukdom i hemmet och samtidigt ha kontakt med

...
Ur press release Diasend 
 
Många svenskar lever idag med sjukdomen diabetes, vilket innebär att kroppen själv inte kan hålla blodsockret på en bra nivå.
 
Diabetes är som svårast att hantera då man frångår sina rutiner och en ny granskning, baserad på data från närmare 2 500 personer, visar att jul och
...

Socialstyrelsens dokument kring gravidietsdiabetes blev ofullständigt pga bristande underlag. Därför behövs kompletterande information. Styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi SFD ställer sig bakom initiativet.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Information om nationell RCT

Förutsättningen för

...

Fråga 1: Varför ska jag veta något om detta?

Svar: 1. För att det mesta av vår behandling av diabetes bygger på att det går att mäta glukos i plasma och interstitialvätska med hygglig noggrannhet. 

2. För att kunna göra en egen värdering av studier och företags marknadsföring.

Fråga 2: Jag har inte tid att

...

The risk of developing nonfatal cardiovascular disease (CVD) is almost twice as high in patients who develop type 2 diabetes before the age of 40 compared with those who develop later-onset disease, although the risk is attenuated when adjusted for disease duration, a large cross-sectional survey

...

In a two-part meta-analysis of 23 population-based studies, an observational analysis first found that compared with never smoking, current smoking was associated with lower systolic and diastolic blood pressure and a lower risk of hypertension, but it was also tied to a higher resting heart rate

...

The American Diabetes Association's 2016 Standards of Medical Care contains some hard new recommendations, within an overall shift in focus toward more individualized care and shared decision making.

New in 2016 are evidence-based recommendations advising consideration of: aspirin therapy for women aged

...

Real-world rates of severe hypoglycemia among certain subgroups of patients with diabetes are considerably higher than those seen in randomized clinical trials, a new analysis shows.

The findings were published online December 17 in Diabetes Care by Ram D Pathak, MD, an endocrinologist at the

...

Celiac disease confers added risk for autoimmune thyroid disease in adults with type 1 diabetes, according to research in Diabetes Care.

 

In a population-based cohort study, Matthew Kurien, MD, MRCP, of the department of gastroenterology at Royal Hallamshire Hospital in Sheffield, United Kingdom, and

...

Vi från Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD, konstaterar att barn och vuxna som lever med en livshotande sjukdom måste bedriva kampanjer för att överleva. Barndiabeteskampen i Dalarna är ett exempel. Det verkar vara svårt att få till en bra dialog med politiker i frågan. Vi

...

Antalet användare av www.diabeteshandboken.se ökar varje månad. Nu mer än 1000 besökare per dag. Målgruppen är diabetesarbetande personal på mottagning på sjukhus och vårdcentral

Diabeteshandboken.se uppdateras ständigt. Den följer nationella riktlinjer och konsensus.

Nu finns dessutom alla

...

Diabetolognytt Nr 1 2016, preprint

Som del i den nationella och regionala satsningen på individer med diabetes och HbA1c över 70 mmol/mol startade diabetesmottagningen på SU/Sahlgrenska projektet Aktiv med diabetes. Målet med projektet är att förbättra den metabola kontrollen hos individer med typ 1

...

Forskning om minskad död hos T2diabetespatienter prisas

Pressmeddelande  

Det blodsockersänkande läkemedlet Jardiance som minskar risken för att patienter med typ 2-diabetes ska drabbas av 38% mindre död på grund av hjärt-kärlsjukdom har av tidningen Dagens Medicin utsetts till den femte viktigaste

...

Together, warfarin and sulfonylureas raise risk of hospitalization, study shows

doctor writing prescription

Taking the blood thinner warfarin at the same time as certain diabetes drugs increases the risk of hospitalization, a new study warns.

Researchers analyzed data from nearly 466,000 Medicare patients. They found that

...
At 2 years, 10.4% of the surgical patients and 19.9% of the medically treated patients had dropped out. In all, diabetes
...