Dan E.H. Andersson, legendarisk endokrinolog och SÖS-profil som 2011 gick i pension efter närmare 45 års trogen tjänst på SÖS, har mycket välförtjänt förärats ”2012 års Pris till Minne av Bengt Heister”.

Priset delades ut vid årsmötet för Svensk Internmedicinsk Förening av dess styrelse i Uppsala v.

...
30 dagar och 14 timmar till SFDs höstmöte börjar
Stockholm 8-9 nov med satellitmöte 7/11 onsdag em och fredag 9/11 em.
Anmäl dig på www.sfdmoten.org
Både till SFD- och satellitmöten


Bra program för Dig i primärvård, barndiabetesvård och sjukhusvård


Det finns fortfarande en hel del platser kvar.
...
NPR Diabetes

Ordförande
Christian Berne
Projektledare
Sophia Björk
Tony Holm
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt


Fewer major amputations; survival remains poor, especially with comorbid PAD, renal insufficiency

For patients with diabetic foot ulcers (DFUs), long-term limb salvage is favorable; however, long-term survival remains poor, particularly for those with peripheral artery disease (PAD) or chronic

...

Utredaren, landshövding Stefan Carlsson, presenterade igår vård- och omsorgsutredningens slutbetänkande. Hans förslag går i korthet ut på att 12 myndigheter läggs ner och fyra nya myndigheter bildas. De myndigheter som enligt förslaget avvecklas är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och

...
Utredaren, landshövding Stefan Carlsson, presenterade igår vård- och omsorgsutredningens slutbetänkande. Hans förslag går i korthet ut på att 12 myndigheter läggs ner och fyra nya myndigheter bildas. De myndigheter som enligt förslaget avvecklas är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och...

Serine/Threonine Protein Phosphatase 5 - a Double-edged Sword - in the Progression towards Diabetes


Grankvist, Nina


Datum: 2012-06-05
Plats: Aulan, plan 6, Södersjukhuset
Klockslag: 09.00


Institution: Karolinska Institutet, Inst för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset / Dept of

...

Diabetiker kan få betala pumpar Sverige.

Staten ska sluta betala för insulinpumpar i december 2013, föreslår Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV. Närmaste veckan ska TLVs nämnd för läkemedelsförmåner fatta beslut i frågan som skakat Sveriges diabetesorganisationer.

Bakgrunden till TLV:s förslag är verkets

...

Forskarprofilen - Svängande rytmer och fåglar

Anders Tengholm.
Det finns likheter mellan jazzmusik och blodsockerreglerande hormoner – om rytmen kommer i otakt går effekten förlorad. Anders Tengholm spelar jazz på fritiden och arbetar i sin forskning med att förstå hur de blodsockerreglerande

...
Indicator of vascular injury may be a useful biomarker FRIDAY, Feb. 17 (HealthDay News) -- Type 1 diabetes patients with early retinopathy have abnormalities in their endothelial progenitor cells (EPC), a cell type released into the circulation as a result of vascular damage, according to a study...

Den 3 december 2011 anordnade A. Menarini Diagnostics en internationell endagskonferens med titeln ”Challenges of diabetic ketoacidosis: opportunities with ketone monitoring and education from the diabetes team

Konferensen hölls i Rom och riktade sig till diabetesteam, läkare och

...

Avail the specially reduced Early Bird Registration Fees
Register now

Submit abstract
Registration Fees:
Students
Early registration fee (before February 29): 2000 SEK incl. VAT (1600 SEK ex VAT)
Registration fee (before May 31): 2400 SEK incl. VAT (1920 SEK ex VAT)
Late registration fee (June 1

...

 

Diabetes patients who receive regularly scheduled monthly care to learn how to improve their health have a more rapid recovery compared with similar patients who receive only sporadic healthcare visits

The study shows in stark contrast the difference between engaging patients in their own care and

...

 

Diabetes patients who receive regularly scheduled monthly care to learn how to improve their health have a more rapid recovery compared with similar patients who receive only sporadic healthcare visits

The study shows in stark contrast the difference between engaging patients in their own care and

...

TLV Dumheten är den egendomligaste av alla sjukdomar. Den sjuke lider aldrig av den. Det är de andra som lider svårt. Paul-Henri Spaak

TLV Dumheten har detta förfärliga i sig som kan få den att likna den djupaste visdom. Valéry Larbaud

TLV Dumhet räddar ingen från att tänka. Stanislaw Jerzy Lec

TLV

...

Hej!

Denna vecka skickas SFDs vårprogram ut med posten till alla medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi.

Föreläsare och moderatorer finns nu angivet på de flesta positioner liksom en del rättelser. God läsning. 


Varmt välkommen till SFDs vårmöte i det undersköna medeltida Visby, rosornas stad.

...

Tankar kring ett bra HbA1c


Under hösten inbjöds vi av Svensk Diabetologisk Förening till Riksstämman 2011 för att berätta om vårt arbetssätt. Vår vårdcentral hade det bästa medelvärdet för HbA1c värdet år 2010 av alla rapporterade vårdcentraler i Sverige.


Att arbeta på VC Stora Höga innebär att

...

Du är båra 5 klick från att ha DagensDiabetes i din iPhone och annat. Titta på bilderna och följ proceduren så kommer du att kunna läsa DagensDiabetes nyheter i din iPhone, iPod, iPad, Android telefon eller surfplatta.

1 1 klicka på Safari Internet läsare i din iPhone

2 2 Klick: Mata in

...

(OBS! Denna QR kod är enbart för Android App)
Du kan även installera den direkt fran Android Market här

Step 1. Skanna in QR kod

Du maste skanna denna QR kode med en Barcode Skanner.

Har du ingen QR code läsare i din Android telefon? kolla denna fran ZXing. Eller denna

Step 2. Ladda ner Android

...

Nyheter och anvisningar om diabetes forskning, metoder och allmäna fragor. Uppdateras kontinuerlig om det senaste inom diabetologi. Dagens Diabetes ges ut av Svensk Förening för Diabetologi (SFD). Se även Diabetolognytt.se för ytterligare information om Diabetisk relaterade sjukdomar

Barndiabetesfonden
Barndiabetes tre gånger vanligare än cancer

I Sverige lever cirka 8000 barn och ungdomar med diabetes, en livslång sjukdom som innebär dagliga behandlingar och många sjukhusbesök. Vardagen för dessa unga består av insulininjektioner, regelbundna och reglerade måltider samt

...
  1. a) TLV tog beslut 28 juni att dra in Minilink som del i kontinuerlig glukosmätning, CGM-utrustning, dvs ingen subvention - patienten skulle betala själv eller landstinget stå för detta
  2. b) detta beslut som andra beslut träder i kraft det datum som TLV bestämmer dvs i detta fall 1 september

  3. c)
...

Svårläkta sår kan läka snabbare med vakuum

Sår som inte läker efter en operation eller skada kan ge svåra, långdragna besvär. En särskild metod som skapar undertryck i såret kan i vissa fall ge snabbare läkning än vanlig såromläggning. Men vid många typer av sår är nyttan av metoden inte klarlagd.

...

Hej och Välkommen till DagensDiabetes Administration.