Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Får patienter med kroniska sjukdomar rätt till innovationer?

Arrangör:
Sanofi
Dag:
5/7 2016 13:00 - 14:00
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Vård och omsorg
Ämnesområde 2:
Forskning
Språk:
Svenska
Plats:
Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Platsbeskrivning:

Beskrivning av samhällsfrågan

Under de senaste decennierna har sjukvåden utvecklats och nya behandlingsmetoder införts, samtidigt har det inte riktats något fokus på innovation för de kroniskt och långvarigt sjuka. Frågan är alltså återigen hur även kroniskt sjuka ska få tillgång till alla nya innovationer.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

Syftet med detta seminarium är att fortsätta fjolårets seminarium och se var vi står idag i förändrings- och innovationsarbete för gruppen kroniskt och långvarigt sjuka. Sverige är världsledande på många områden inte minst när det gäller IKT, men varför har så lite hänt på detta område inom hälso- och sjukvården? Är svensk hälso- och sjukvård konservativ, och har svårt att ta till sig nya behandlingsformer och ny teknik? Eller är problemet att ny teknik och nya behandlingsformer introduceras för långsamt och att betalningsviljan är låg? Finns det ett motsatsförhållande mellan spjutspetsteknologi inom slutenvården och implementering av nya behandlingsformer inom primärvården? Kanske är det så att det är de kroniskt sjuka som behöver tillgång till dessa innovationer allra mest.

Medverkande: 
 • Anders Lönnberg, nationell samordnare life science
 • Sofia Wallström, generaldirektör, TLV
 • Magnus Löndahl, överläkare, Skånes Universitetssjukhus
 • Gunnar Karlsson, ordförande, FH Sverige
 • Elisabeth Wallenius, förbundsordförande, Sällsynta diagnoser
 • Fredrik Löndahl, förbundsordförande, Diabetesförbundet
 • Nina Lagh (M), vice ordförande ls, Landstinget i Uppsala län
 • Jonas Andersson (L), ordförande hsn, Västra Götalandsregionen
 • Ingrid Lennerwald (S), ordförande beredningen för framtidens sjukvård, Region Skåne
 • Henrik Hammar, moderator
 •  
Kontaktperson 1:
Bengt-Ivar Fransson, Sanofi, 0703011116, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tillgänglighet
 
Förtäring
Ja
Sökord:
Innovation, Kroniska sjukdomar, Patienten i centrum
 

Min individuella Min

Behandlingsplan – vart tog den vägen?

Arrangör:
Sanofi
Dag:
5/7 2016 11:00 - 12:00
Evenemangskategori:
Seminarium
Evenemangstyp:
Seminarium
Ämnesområde:
Vård och omsorg
Ämnesområde 2:
Forskning
Språk:
Svenska
Plats:
Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Platsbeskrivning:
 

Beskrivning av samhällsfrågan

Personer med kroniska sjukdomar efterfrågar genom sina patientföreningar möjligheten att i högre grad vara delaktiga i sin egen vård. Seminariet ställer sig frågan – vart tog den individuella behandlingsplanen vägen?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

I december 2015 släppte Socialstyrelsen sin lägesrapport ”Utvecklingen av vården för personer med kroniska sjukdomar” Den beskriver ett antal vårdstrukturella faktorer som bidragit till att vi i Sverige idag har få allmänläkare och en svag primärvård. Primärvården är av största betydelse för vården av personer med kronisk sjukdom. Den nationella strategin är en satsning som syftar till att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar och viktiga förbättringar finns inom centrala områden som patientcentrerad och kunskapsbaserad vård. Vad kan vara mer patientcentrerat än en individuell behandlingsplan? När blir den en verklighet för personer med kroniska sjukdomar?

Medverkande: 
 • Carina Nordqvist Falk, vd, Modern vård i Norden AB
 • Dag Larsson (S), ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL
 • Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne
 • Mats Eriksson (M), ordförande, regionstyrelsen, Region Halland
 • Marit Jenset, generalsekreterare, Neuroförbundet
 • Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung
 • Kristina Söderlund, politiskt sakkunnig, Reumatikerförbundet
 • Henrik Hammar, moderator
 •  
Kontaktperson 1:
Bengt-Ivar Fransson, Sanofi, 0703011116, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tillgänglighet
 
Förtäring
Ja
Sökord:
Behandlingsplan, Kroniska sjukdomar, Patienten i centrum, Patientens delaktighet